Országos szinten minden kormányhivatalban, így a Veszprém Megyeiben is megvalósult az elmúlt években a 2015-ben kidolgozott Szolgáltató Kormányhivatal Modell, amelynek célja az volt, hogy a közigazgatás teljesítőképességének és hatékonyságának javítása által támogassa az ország versenyképességének növelését.

A szolgáltató jellegű, ügyfélbarát állam kialakításához feltétlenül szükség van a bizalom és a hitelesség megteremtésére, melyek nélkül nem működhet hatékonyan a közigazgatás. „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt keretében megtörtént a különböző hatósági eljárásokban résztvevő ügyfelek, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek igényeinek felmérése, megismerése.

A mérések eredményei alapján elkészített Szolgáltató Stratégiában és Cselekvési tervben kitűzött, és azóta már megvalósított intézkedésekkel számos területen tettünk lépéseket a közigazgatási szolgáltatások minőségének javításáért, valamint fejlesztettük a hivatalban dolgozók tudását és technikai, tárgyi hátterét. Elkészült egy, a gyakran előforduló ügytípusokban eljáró szervezeti egységekre vonatkozó, az ügyfelek hatósági ügyintézését segítő tájékoztató anyag, amely az ügyfélszolgálati helyiségekben és a kormányhivatali honlapon is elérhető. A hivatal felülvizsgálta és szükség esetén kiegészítette a kormányhivatal épületeiben lévő tájékoztató táblákat, a kormányablakok ügyféltereiben ügyfélterminálok, valamint úgynevezett „KAB TV”-k, vagyis információközlő LCD-monitorok segítik az ügyfelek tájékozódását. Az ügyintézés zavartalanságának biztosítása, az intimitás növelése érdekében a kormányablakok váróhelyiségeiben a hangzavar elkerülését szolgáló táblák kerültek kihelyezésre, valamint a hivatal vezetése felülvizsgálta és összehangolta az egyes ügyfélszolgálatok ügyfélfogadási rendjét. A partneri kapcsolatok erősítése érdekében a Hivatal az önkormányzatok részére különböző szakmai anyagokat tett elérhetővé a hivatalos honlapon.
A programot 2019-ben azzal folytatja a Veszprém Megyei Kormányhivatal, hogy az ügyeiket intéző állampolgárok elvárásait és elégedettségének változását – visszamérésekkel monitorozzák a szervezet szakemberei.

A következő áprilisban és májusban számos ügyfél, vállalkozó, civil szervezet, önkormányzat találkozhat a Kormányhivatal munkatársaival, akik megkérdezik őket a Kormányhivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról, elégedettségükről. A megkérdezettek véleményének meghatározó jelentősége van, hiszen a Szolgáltatói Stratégia kialakításához fontos alapot jelentenek az elvárás- és elégedettségvizsgálatok. Kollégáink a Sümegi, Várpalotai és Veszprémi járásokban személyesen szólítják meg az ügyfeleket, és a válaszaikat személyes beszélgetés keretében rögzítik egy kérdőíven.  A kérdőív kitöltése maximum 20 percet vesz igénybe, és anonim módon történik.

Kérjük és köszönjük az elvárás- és elégedettségmérésekre felkért ügyfeleink és partnereink együttműködését, amellyel nagyban hozzájárulnak a Kormányhivatal által nyújtott közszolgáltatások ügyfélközpontúságának további fejlesztéséhez!

Bízunk abban, hogy a megvalósuló fejlesztések jelentős, az ügyfelek, partnerek és a munkatársak részéről is érezhető pozitív változást eredményeznek, és hozzájárulnak a kormányhivatali működés szolgáltató jellegének erősítéséhez.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)