A kormány Vidékfejlesztési Programjának egyik célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembe vétele, illetve az agrárvállalkozások jövedelembiztonságának növelése az állattartást folytató mezőgazdasági termelők bevonásával.

A „Baromfi és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázatra elektronikus úton lehet támogatási kérelmet benyújtani 2020. április 27-étől 2022. április 26-áig. A feltételeknek megfelelő projektek maximum 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a jelenleg rendelkezésre álló 2 milliárd forintos keretösszegből. A támogatási intenzitás a nem közép-magyarországi régióban, így Veszprém megyében az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelők, illetve a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra számíthatnak.A különböző járványos állatbetegségek megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető az állattelepeken, ezek beszerzésének, és kiépítésének elősegítése a felhívás alapvető célja. A pályázat keretében támogatható tevékenységek például: építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek, járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése, illetve ehhez kapcsolódóan megújuló energiaforrást hasznosító technológiák, például vízkezelő-fertőtlenítő berendezés, karantén istálló, higiéniai sorompó kialakítása. A fejlesztések támogatása nemcsak az állategészségügy kockázataira ad megfelelő választ, hanem a versenyképesség növelésének is alapvető eszköze.

A kormány országos szinten 200 – 250 támogatott projekttel számol. A pályázatokat a Magyar Államkincstár oldalán (www.allamkincstar.gov.hu) lehet benyújtani. A beérkező kérelmek jogosultsági kritériumoknak való megfelelését a Veszprém Megyei Kormányhivatal ellenőrzi. A hivatallal számos területen együttműködő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai és technikai segítségnyújtással támogatja a hozzájuk forduló állattartókat a kérelembenyújtás folyamatában.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)