A testi és szellemi épség semmivel sem pótolható, alapvető érték. Ennek megőrzése nemcsak egyéni, de társadalmi feladatunk is – ezeket az irányelveket tudatosítja a gyermekekben és szüleikben a Veszprém Megyei Kormányhivatal immár 6 éve zajló óvodai egészségnevelési programja.

Fotó: Veszprémi Egry Úti Óvoda

A kormányhivatal által indított kezdeményezés kiemelten foglalkozik a gyerekek testi épségét érintő olyan témákkal, mint a személyi higiéné, a testedzés fontossága, a helyes táplálkozás, a dohányzás egészségkárosító hatása, a tv-nézés, számítógépes játékok szellemi működésre gyakorolt hatása. A témát változatos módon ismertetik meg a gyerekekkel, beszélgetés, különböző kézműves foglalkozások, illetve mozgásos játékok segítségével.

Fotó: Veszprémi Egry Úti Óvoda

A kormányhivatal népegészégügyi szakemberei szeretnék megszólítani a szülőket is, mivel az ő ismereteik bővítése is elengedhetetlen az egészségre nevelés területén. Ezért igény szerint tematikus szülői értekezleteket szerveznek, az óvoda intézményvezetőjével előre leegyeztetett témakörökben.

Fotó: Veszprémi Egry Úti Óvoda

A hivatal népegészségügyi szakemberei idén márciusban és áprilisban a Veszprémi Egry Úti Óvodában és a Balatonkenesei Kippkopp Óvodában összesen 16 csoportban tartottak előadást ebben a kérdéskörben. Az óvodai prevenciós programban 2012-től 2018 végéig közel 10 ezer gyermek vett részt.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)