Harmadszor adta át a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a 2017 tavaszán alapított „Veszprém Megye Védelméért” emlékplaketteket. Az elismerést olyan fegyveres, rendvédelmi és honvédelmi szakembereknek ítélik oda, akik a napi feladataikon túl többletmunkát vállalnak és akár szabadidejüket is feláldozzák a haza és a megye védelméért.

Fotó: Domján Attila

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Ünnepi ülésén a Megyeháza Szent István-termében Takács Szabolcs, a védelmi bizottság elnöke köszöntötte a kitüntetésben részesülteket. Beszédében úgy fogalmazott:

„Magyarország kormánya továbbra is a magyar emberek védelmének biztosítását tartja elsődlegesen szem előtt. A saját hazánk biztonsága szűkebb értelemben véve településünk, városunk, megyénk biztonságát, családunk, szeretteink, ismerőseink biztonságát jelenti.

Azt is elmondhatjuk, hogy szűkebb hazánkat tekintve sokkal emberarcúbbá válnak a védelmi feladataink: ismerjük a megyénkben élő embereket és ezzel együtt elhivatottságunk, áldozatkészségünk, de felelősségünk is a sokszorosára nő.

Történelmi hagyományai vannak a védelmi feladatot ellátó önkéntes szervezetek működtetésének, és jól látszik, hogy Veszprém megyében ezek a szervezetek, amelyek számos tagját itt körünkben is üdvözölhetjük, hatékony és lelkiismeretes munkát végeznek. Talán minden dícsérő szónál többet mond el, ha egyszerűen azt a tényt rögzítjük, hogy a Veszprém megyei emberek számíthatnak Önökre a bajban.

Az idei „Veszprém Megye Védelméért Emlékplakett” odaítélésekor örömmel győződtünk meg arról, hogy számos, szűkebb hazánkban működő önkéntes szervezet, vagy a rendvédelem, határvédelem, katasztrófavédelem hivatásos állományában szolgálatot teljesítő tag, vezető egyfajta egyéni felelősségvállalással éli a mindennapjait. A személyisége részévé válik az a tudatos munka, amit a köz védelme, segítése érdekében folytat, ez pedig – békeidőben is – elismerésre méltó teljesítmény. Hiszen nemcsak egy olyan szemléletet tükröz, amelyet kötelességünk továbbörökíteni és fiataljainkban is elültetni, hanem egy folyamatos készültséget, fejlődést és plusz feladatvállalást is megkövetel. Ezek azok az elvek, amelyek mentén 2019-ben odaítéltük a Veszprém Megye Védelméért emlékplaketteket.

Fotó: Domján Attila

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság a 2017-es tavaszi soros ülésén alapította meg a „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakettet. Az elismerést azok kaphatják meg, akik a megye védelmi igazgatási, rendvédelmi feladatainak ellátásában a legkiemelkedőbben helytállnak, kiemelkedő teljesítményükkel pedig példaként szolgálhatnak nemcsak társaiknak, hanem a jövő nemzedékének is. A díjazottak személyére a védelmi bizottság tagjai, állandó meghívottjai, a helyi védelmi bizottságok elnökei, valamint a megye településeinek polgármesterei tehetnek javaslatot, amely alapján minden évben legfeljebb öten részesülhetnek elismerésben. 2019-ben 12 személyre érkezett javaslat, akik közül a védelmi bizottság elnöke döntésének megfelelően öten vehették át az elismerést Takács Szabolcs elnöktől és Huszár Pétertől, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkárától.

2019-ben „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerésben részesült:

Fotó: Domján Attila

Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok

Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok 2017. március 1-jével vette át a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság irányítását és két éven át tevékenykedett, mint megyei rendőrfőkapitány. Ez idő alatt egyik legfőbb célkitűzése volt, hogy az itt élő lakosság és a megyébe érkező turisták biztonságát szavatolja, a látható rendőri jelenlét és a fokozott megelőzési tevékenység révén szubjektív közbiztonságérzetüket erősítse.

Kiemelkedő figyelmet fordított az állampolgári bejelentésekre történő gyors, hatékony reagálás biztosítására, a törvényes, szakszerű és magas színvonalú szakmai munkára, a jogsértésekkel szembeni határozott fellépésre, valamint a közlekedési és baleseti helyzet pozitív irányba történő befolyásolására.

Szoros együttműködést alakított ki és tartott fent az önkormányzatokkal, társszervekkel, civil szervezetekkel a közrend-közbiztonság védelme fenntartása céljából.

Fotó: Domján Attila

Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetség

A megyében dolgozó polgárőrök Veszprém megye legnagyobb önkéntes önvédelmi tevékenységet végző szervezete, önkéntes segítők huzamos ideje kimagaslóan, illetve példaértékűen végzik munkájukat a települések lakosságának megelégedésére. Tevékenységükkel támogatják a rendőrség, a katasztrófavédelem és a Honvédség feladatainak ellátását. Vigyáznak a lakóközösségek nyugalmára, védik az állampolgárok testi épségét, anyagi javaikat. A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság megyei védelmi igazgatási gyakorlatainak rendszeres résztvevői.

Munkájukat szabadidejüket feláldozva, hivatásuk vagy más munkakörük ellátása mellett végzik. Önkéntes áldozatvállalásukkal, önzetlenségükkel méltán kiérdemelték Veszprém megye valamennyi állampolgárának megbecsülését. A kitüntetést Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének elnöke és Borbély Zoltán r. alezredes, szakmai alelnök vették át.

Fotó: Domján Attila

Kolontár és Környéke Vaskacsa Off-road Sportegyesület

Kolontár és Környéke Vaskacsa Off-road Sportegyesület az Ajkai és Devecseri Járásban a „Torna”, valamint a „Somló” Járási Mentőcsoport keretein belül segíti a Helyi Védelmi Bizottságok lakosságvédelmi munkáját. A járásokban élők biztonsága érdekében alakult meg 2012. november 27-én a mentőcsoport az önkéntes tűzoltó, és polgárőr, valamint az off-road sportegyesület tagjaiból. Felszereléseik alkalmasak tűzoltási és műszaki mentési feladatokra, gépjárművek kivontatására és nehezen megközelíthető területeken bajbajutott személyek mentésére.

Az elmúlt évek során számos esetben működtek közre a téli rendkívüli időjárás következtében bajba jutott személyek, járművek mentésében, lakó- és középületek viharkár utáni helyreállításában, veszélyes fák eltávolításában. Három alkalommal eltűnt személy keresésében is részt vettek.  Riaszthatóságuk a nap minden órájában biztosított, speciális gépjárműveikkel hathatós segítséget nyújtanak a hivatásos mentő erőknek.

Hartmann Ferenc, a Kolontár és Környéke Vaskacsa Off-road Sportegyesület elnöke és Jokesz Ferencné alelnök asszony vették át az elismerő díjat.

Fotó: Domján Attila

Vízi Ottó tű. alezredes

Vízi Ottó tű. alezredes katonai és államigazgatási főiskolai végzettséggel került a polgári védelem állományába 1996. december 1-jén. 2012. április 1. óta tölti be a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelői beosztást.

Szakmai feladatát lelkiismeretesen, magas színvonalon látja el. A 2010. október 4-ei vörösiszap katasztrófa során bizonyította kiemelkedő szervező- és irányító képességét, munkájával hozzájárult a kárfelszámolási és helyreállítási, valamint a védelmi igazgatási feladatok eredményes végrehajtásához. Nagy szakmai tapasztalattal szervezi a megyében bekövetkezett káresemények felszámolását, segíti az önkormányzatok kárrendezését.

Veszprém megye biztonságának növelése érdekében főfelügyelőként irányította a Bakony Mentőcsoport, mint területi önkéntes mentőcsoport létrehozását, a nemzeti minősítés megszerzését, valamint az éves ismétlő és az újraminősítő gyakorlatok megszervezését és végrehajtását. Feladatköréhez kapcsolódó tevékenysége mellett több megye mentőcsoportjának minősítésében is vett részt.

Fotó: Domján Attila

Huszár Péter alezredes

Huszár Péter alezredes 1988. szeptember 1-jén kezdte meg hivatásos katonai pályáját, több helyőrségben számos beosztásban látta el szakmai feladatait.

2012. február 1. óta tölti be a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Titkárságán a titkári beosztást. Megszerzett tapasztalatait jelenlegi pozíciójában is igyekszik önzetlenül mind Veszprém megye, mind a honvédelem hasznára fordítani. Veszprém Megyei Védelmi Bizottsága titkáraként lelkiismeretesen koordinálja a védelmi igazgatási, honvédelmi feladatokat, folyamatosan tartja a kapcsolatot a járások katonai igazgatási összekötőivel és a szomszédos megyék, valamint helyi védelmi bizottságokkal, valamint a közreműködő szervek, szervezetek vezetőivel. Kiemelkedő felkészültségével segíti, támogatja a megyei védelmi bizottság megalapozott döntéseinek meghozatalát.

Szívügyének tekinti a lakosság védelemre való felkészítését, rendszeresen képviseli a Magyar Honvédséget a megye rendezvényein. Közösségi munkája, elkötelezettsége példaértékű, nemcsak a katonák, de Veszprém megye lakossága számára is.

Fotó: Domján Attila

A „Veszprém Megye Védelméért” emlékplakett elismerésben részesülteknek gratulálunk és további sikeres munkavégzést kívánunk!

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)