Takács Szabolcs kormánymegbízott nyitotta meg az Alkohol- és Drogsegély Ambulancia „Szertelenül, határok nélkül” című kétéves programját. Az együttműködés nem újkeletű: az egyesület munkájához 2012 óta szakmai támogatást nyújt a kormányhivatal.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nyitotta meg az Alkohol- és Drogsegély Ambulancia „Szertelenül, határok nélkül” című kétéves programját. Az együttműködés nem újkeletű: az egyesület munkájához 2012 óta szakmai támogatást nyújt a kormányhivatal.

Régi partnerként fogadta el a szervezet felkérését az újabb együttműködés aláírására, amelyben az eddigiekhez hasonlóan a Népegészségügyi Főosztály munkája által vesz részt a Kormányhivatal – mondta Takács Szabolcs.

A kormánymegbízott szerint a konkrét feladatvállaláson túl szimbolikus jelentőséggel is bír, hogy közösen áll ki az alkohol- és drogprevenció mellett Veszprém Városa, a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet, a Szakképzési Centrum, a Tankerületi Központ a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a pályázatot lebonyolító Alkohol-Drogsegély Ambulancia, hiszen mindannyian kiemelten fontos ügynek tartják a megelőzést.

Szólt arról is: a prevenciós munka jellemzője, hogy sikere csak a következő évtizedek számadataiban, társadalmi jelenségeiben válik mérhetővé. A kormánymegbízott mégis nagyon fontosnak tartja e munkát, hiszen céljuk épp az, hogy a felvilágosító előadások által elért gyerekek, fiatalok később ne az elrettentő statisztikát erősítsék a régióban, hanem kiegyensúlyozott, egészséges és függőségmentes életet élhessenek.Takács Szabolcs beszámolt arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal vállalt feladata a „Szertelenül, határok nélkül” című programban is a képzett népegészségügyi szakemberek munkájában testesül meg, akik rendszeres, iskolákban tartott felvilágosító előadásaikkal, a veszélyeztetett korcsoport kérdéseire adott felkészült válaszokkal, valamint a munka során előforduló egyéb szakmai segítségnyújtással támogatják a kezdeményezést. A kormánymegbízott köszönetet mondott saját kollégáinak csakúgy, mint a térség életében évtizedek óta jelen lévő, évente több ezer embert elérő, egy részük számára pedig konkrét segítséget is nyújtó Alkohol-Drogsegély Ambulancia az egészségesebb Veszprém megyei társadalomért végzett munkájáért.

Dr. Virányi Judit, az Alkohol-Drogsegély Ambulancia elnöke a „Szertelenül, határok nélkül” programot ismertetve elmondta: az EFOP 1.8.7-16-2017-0001 számú pályázata útján megvalósuló feladatvállalás soránkomplex iskolai, drogprevenciós és egészségfejlesztési programot valósítanak meg, negyedévente egy, összesen nyolc workshopot tartanak egészségfejlesztő szakemberek részvételével, két nagy konferenciát szerveznek a témában, közösségi teret nyitnak, illetve helyi együttműködéseket és akcióterveket állítanak fel. A szakember hangsúlyozta: civil szervezetüknek az addiktív betegségek visszaszorítása érdekében végzett munkáját a helyi hatóságok támogatása nélkül lehetetlen volna elvégezni, ezért köszönetet mondott az együttműködésért. Szintén megköszönte a partner iskoláknak és oktatási szervezeteknek, hogy intézményeikben lehetővé teszik számukra a munkavégzést.

A „Szertelenül, határok nélkül” című program előadásai máris megkezdődtek a térség általános iskoláiban.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)