A településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban tartott szakmai továbbképzést a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága május 4-én.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, illetve a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának szervezésében megvalósuló képzés helyszínéül a Megyeháza Szent István terme szolgált.

Elsőként a rendezvény házigazdája, Takács Szabolcs kormánymegbízott úr köszöntötte megyénk településeinek polgármestereit, jegyzőit, az Veszprém Megyei Építész Kamara megjelent tagjait, valamint a szakmai résztvevőket.

A nemzeti építészpolitikai a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának égisze alatt zajló több éves közös munka és szakmai egyeztetés eredményeként nyerte el jelenlegi formáját - kezdte a kormánymegbízott.

A folyamat eredményeként remélhetőleg olyan építészeti kultúra születhet meg Magyarországon, amely az állampolgárok érdekeit szolgálja, hangsúlyt fektet a természeti és épített értékeink védelmére, továbbá társadalmi korlátok nélkül biztosítja az építészeti értékek elérhetőségét.

Az újonnan bevezetett szabályozás egyik fontos célja, hogy a régi és új épületek harmonikusan illeszkedjenek az épített és természetes környezethez.  A településkép védelméről szóló törvény gyakorlati megvalósulását segítő eszköz a Településképi Arculati Kézikönyv.

A törvény értelmében minden települési önkormányzatnak 2017. október 1-ig kell elkészítenie és elfogadnia a Településképi Arculati Kézikönyvét és az arra épülő településképi rendeletét.

E feladat végrehajtásához adott támpontot a csütörtöki fórum, amelyen a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága adott tájékoztatást a településkép védelméről szóló törvényről. A tájékoztatót követően az elhangzottak, illetve a felmerülő kérdések megvitatására nyílt lehetőség.

A kormánymegbízott köszönetét fejezte ki Füleky Zsolt helyettes államtitkárnak, amiért a Miniszterelnökség hatékony párbeszédet teremtett a szakemberek között, és előremozdította a kommunikációt. Beszéde zárásaként hangsúlyozta: a kézikönyv kialakítását és a településkép védelmét minden települési vezetőnek fontos céljának kell tekintenie.

Az arculati kézikönyv készítésével kapcsolatos szakmai anyagok, minták, továbbá a témával kapcsolatos gyakran ismételt kérdések a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság honlapján elérhetőek az alábbi címen:

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)