ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS AZONNALI VÉGREHAJTHATÓSÁGÁRÓL

Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút építési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/684/31/2018. sz. Közlemény

útépítési engedélyezéssel kapcsolatos döntés azonnali végrehajthatóságáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút építési engedélyezési ügye

Ügy száma: VE/UT/NS/A/684/0/2018.

Építtető megnevezése: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

A döntés az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

Ügyintéző neve: Heinbach Tamás

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján a döntés rendelkező része:

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., továbbiakban: Építtető) képviseletében eljáró Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2., továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére eljárást indítottam a Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút építési engedélyezési ügye tárgyában. A tárgyi közlekedési létesítmény kiépítését a következők szerint

engedélyezem.

1. A tervezett közlekedési létesítmény megnevezése: helyi közút.

Engedélyezési terv azonosító adatai: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1708. tervszám.

2. Építési munka rövid leírása:

Építtető a Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárutat tervezi megvalósítani. A beruházás keretében a Veszprém – Kádárta nyugati végén a 82. számú főút csomópontjában véget érő kerékpárút kerül folytatásra a Győri út mellett elválasztott gyalog- és kerékpárútként, majd a 82106. számú bekötőúton történő átvezetés után kerékpárútként kerül továbbvezetésre a zöldfelületeken keresztül a Malomkert utca burkolatáig. A Malomkert, a Kenderföld és a Feketeér utcákban a meglévő burkolaton kerül elvezetésre a kerékpáros forgalom kerékpáros útirány kijelölésével, mely nem engedélyköteles tevékenység. A Feketeér utca burkolatának folytatásában vegyes forgalmú mezőgazdasági út kerül kiépítésre a meglévő földút nyomvonalán a Séd patakig. A Séd patak keresztezésére új kerékpáros híd épül, majd a kerékpárút a 82. számú főút meglévő műtárgyának felhasználásával a főút alatt átvezetésre kerül a főút északi oldalára és ezen az oldalon továbbhaladva éri el a Posta utcát Veszprém – Gyulafirátóton. A főút alatti átvezetésnél kiépítésre kerülő támfalak megvalósítása nem építési engedélyhez kötött tevékenység. A Posta, a Vízi, a Kálvária és a Pásztor utcákban a meglévő burkolaton kerül elvezetésre a kerékpáros forgalom kerékpáros útirány kijelölésével, mely nem engedélyköteles tevékenység. A Pásztor utcától a Zirci út mellett ismét önálló kerékpárút kerül kiépítésre az út nyugati oldalán. A kerékpárút szintben keresztezi a hadiutat a település végén, majd a 82. számú főúttal párhuzamosan haladva külön szintben keresztezi a másik hadiút nyomvonalat a közúti híddal egy magasságban. Ezután a kerékpárút nyomvonala csatlakozik a tervezett Gyulafirátót – Eplény kerékpárút tervezett nyomvonalához.

Elválasztott gyalog- és kerékpárút (I. tervezési szakasz 0+000 – 0+180 km szelvények között):

a) gyalog- és kerékpárút hálózati szerepe: B.VII., „A” hálózati szerep,

b) tervezési sebesség: vt > 20 km/h,

c) gyalog- és kerékpárút hossza: 180 méter,

d) gyalog- és kerékpárút korona szélessége: 5,25 méter,

e) burkolat szélessége: 2,50 + 0,25 + 1,50 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: humuszolt földpadka,

g) legnagyobb esés: 4,80 %.

Gyalogos-átkelőhely:

a) Település neve: Veszprém – Kádárta,

b) Érintett út száma és neve: 82106. számú Kádárta bekötőút,

c) Érintett út szelvénye: 0+169 km szelvény,

d) Felállóhely mérete: 3,00 x 2,50 méter.

Kerékpárút (I. tervezési szakasz 0+180 – 0+411,10 km szelvények között):

a) kerékpárút hálózati szerepe: B.VII., „A” hálózati szerep,

b) tervezési sebesség: vt > 20 km/h,

c) kerékpárút hossza: 231,10 méter,

d) kerékpárút korona szélessége: 3,80 méter,

e) burkolat szélessége: 2,80 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) forgalmi sáv szélessége: 1,25 méter,

g) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: humuszolt földpadka,

h) legnagyobb emelkedő: 15,00 %.

Útépítés (III. tervezési szakasz 0+000 – 0+706,00 km szelvények között):

a) út osztályba sorolása: B.VI.d.C., kiszolgáló út belterületen, 3.1.3. szántóföldi gyűjtőút „S” akadályoztatású külterületen,

b) tervezési sebesség: 30 km/h,

c) út hossza: 706,00 méter,

d) út korona szélessége: 5,50 – 8,00 méter,

e) burkolat szélessége: 3,00 – 6,00 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) forgalmi sáv szélessége: 3,00 – 4,00 méter,

g) padka szélessége: 1,00 – 1,25 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: mechanikai stabilizáció,

h) legnagyobb esés: 10,00 %.

Kerékpárút (III. tervezési szakasz 0+706,00 – 1+359,25 km szelvények között):

a) kerékpárút hálózati szerepe: K.VII., „A” hálózati szerep,

b) tervezési sebesség: vt > 20 km/h,

c) kerékpárút hossza: 653,25 méter,

d) kerékpárút korona szélessége: 3,55 méter,

e) burkolat szélessége: 2,55 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) forgalmi sáv szélessége: 1,12 méter,

g) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: humuszolt földpadka,

h) legnagyobb emelkedő: 8,00 %.

Felüljáró a Séd patak felett a kerékpárút 0+731,38 km szelvényben (III. tervezési szakasz):

a) terhelési osztály: „A”, 5,00 kN/m2,

b) átvezetett út: Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút,

c) áthidalt akadály: Séd patak,

d) keresztezési szög: 84,37 °, bal ferdeségű,

e) szabad nyílás: 13,00 méter az út tengelyvonalában, 12,94 méter a patak tengelyére merőlegesen,

f) támaszköz: 13,60 méter az út tengelyvonalában, 13,53 méter a patak tengelyére merőlegesen,

g) felszerkezet: FP-37/13,60 előregyártott hídgerenda és az azzal együtt dolgozó 23 – 27 cm vastag vasbeton pályalemez,

h) alapozás: síkalap,

i) alapozási szint: 184,10 mBf,

j) hasznos szélessége: 3,25 méter,

k) vízszintes vonalvezetés: egyenes,

l) magassági vonalvezetés: 0,50 % esés,

m) pályaszint: 188,80 mBf,

n) híd keresztesése: 2,00 % egyoldali oldalesés.

Séd patak adatai:

a) vízfolyás kezelő: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség,

b) keresztezés szelvénye: 27+548 km szelvény,

c) mederfenék szélessége: 4,00 méter,

d) mederfenék szint: 184,90 mBf,

e) hídszerkezet alsó éle: 188,12 mBf,

f) rézsűhajlás: 1:1,5,

g) fenékesés: 3,00 ‰.

Kerékpárút (V. tervezési szakasz 0+000 – 0+905,00 km szelvények között):

a) kerékpárút hálózati szerepe: B.VII., „A” hálózati szerep belterületen és K.VII., „A” hálózati szerep külterületen,

b) tervezési sebesség: vt > 20 km/h,

c) kerékpárút hossza: 905,00 méter,

d) kerékpárút korona szélessége: belterület: 3,80 méter, külterület: 3,55 méter,

e) burkolat szélessége: belterület: 2,80 méter, külterület 2,55 méter, oldalesése: egyoldali 2,00 %,

f) forgalmi sáv szélessége: belterület: 1,25 méter, külterület: 1,12 méter,

g) padka szélessége: 0,50 méter, oldalesése: 5,00 %, burkolata: mechanikai stabilizáció / humuszolt földpadka,

h) legnagyobb emelkedő: 7,10 %.

Felüljáró a hadiút felett a kerékpárút 0+813,50 km szelvényben (V. tervezési szakasz):

a) terhelési osztály: „A”, 5,00 kN/m2,

b) átvezetett út: Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút,

c) áthidalt akadály: hadiút, 12,00 méter korona szélesség, 4,70 méter űrszelvény magasság,

d) keresztezési szög: 90 °,

e) szabad nyílás: 16,00 méter az út tengelyvonalában,

f) támaszköz: 16,90 méter az út tengelyvonalában,

g) felszerkezet: FPT-70/16,80 előregyártott hídgerenda és az azzal együtt dolgozó 20 – 24 cm vastag vasbeton pályalemez,

h) alapozás: síkalap,

i) alapozási szint: 222,60 mBf,

j) hasznos szélessége: 3,25 méter,

k) vízszintes vonalvezetés: egyenes,

l) magassági vonalvezetés: 0,50 % emelkedés,

m) pályaszint: 230,68 mBf,

n) híd keresztesése: 2,00 % egyoldali oldalesés.

Vízelvezetés:

A burkolt felületekre hulló csapadékvíz a padkán keresztül a zöldfelületre, vagy a tervezett szikkasztó árkokba folyik, ahol elszikkad. A hidakról surrantókon keresztül a Séd patakba, illetve a szikkasztó árokba kerül bevezetésre.

3. Előírások:

3.1. A kiemelt szegélyeket az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében legfeljebb 2 cm magasságra süllyeszteni kell.

3.2. A kiemelt szegélyeket a kerékpáros átvezetéseknél a használati szélességben 0 cm-re kell lesüllyeszteni.

3.3. Amennyiben a gyalog- és kerékpárút pályaszintje és rézsűláb vagy árok folyásfenékszintje közötti szintkülönbség meghaladja a 0,75 métert, abban az esetben gyalogos korlátot kell létesíteni a járda mellett.

3.4. Amennyiben a kerékpárút pályaszintje és rézsűláb vagy árok folyásfenékszintje közötti szintkülönbség meghaladja a 1,50 métert, abban az esetben kerékpáros korlátot kell létesíteni a kerékpárút mellett.

3.5. Amennyiben az útpálya pályaszintje és rézsűláb vagy árok folyásfenékszintje közötti szintkülönbség meghaladja a 3,00 métert, abban az esetben közúti vezetőkorlátot kell létesíteni a közút mellett.

3.6. Az útcsatlakozás látóháromszögébe kilátást akadályozó növényzet telepítése tilos.

3.7. A földpadkát füvesíteni kell alacsony növésű, sűrű gyökérzetű fűfajtákkal.

3.8. A kerékpáros hidakra vonatkozóan kiviteli terv jóváhagyási kérelmet kell benyújtani a megvalósítást megelőzően.

3.9. A közúti űrszelvényt szabadon kell hagyni, abban semmiféle akadály nem létesíthető.

3.10. Az építési munkák megkezdését a Veszprémi Járási Hivatalnak – az építés megkezdése előtt, illetőleg a munkaterület átadás előtt legalább 5 nappal – írásban be kell jelenteni.

3.11. Az építés megkezdése előtt a meglévő közvilágítást felül kell vizsgálni és nem megfelelőség esetén az útkategóriának megfelelő szintű közvilágítást kell létesíteni.

3.12. A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – legalább 60 nappal be kell benyújtani.

3.13. A kivitelezési munkákat csak véglegessé vált és végrehajtható, hatályos építési engedély és az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdeni.

3.14. A véglegessé vált építési engedélyt és a záradékolt engedélyezési tervet az e-építési naplóba fel kell tölteni. Azokat a dokumentumokat, melyek az e-építési naplóba nem rögzítettek, a helyszínen elérhetővé kell tenni és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell.

3.15. Az építési engedély idegen ingatlan igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

3.16. Jelen engedély az útépítési munkálatokkal egybefüggő csapadékvíz elvezetésre is vonatkozik.

3.17. A kivitelezés földmunkáit a Laczkó Dezső Múzeummal (8200 Veszprém, Török I. u. 7.) történt előzetes egyeztetés után, a múzeum régész szakemberének jelenlétében, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A munkák során a szükséges régészeti szakfeladatok elvégzésének lehetőségét biztosítani kell. Régészeti jelenség előkerülése esetén a kivitelezési munkálatok felfüggesztése mellett a beruházás területére eső régészeti emlékeket, objektumokat a régészeti megfigyelés keretében fel kell tárni.

3.18. A régészeti megfigyelésről készült jelentést a munkák befejezését követő 30 napon belül papír alapon és elektronikus adathordozón meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálynak (továbbiakban: Örökségvédelem).

3.19. A földmunkák megkezdéséről az Örökségvédelmet 8 nappal korábban írásban értesíteni kell.

3.20. Az építés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

3.21. A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

3.22. Az építési tevékenység befejezését követően a kivitelező köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az építési hulladék nyilvántartó lapot.

3.23. Építtető köteles az útépítési tevékenység során keletkezett hulladékokról készített építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz benyújtani a kivitelezés befejezését követően.

3.24. Az építési hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.

3.25. A kivitelezés során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban az építési munkákra vonatkozóan a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.

3.26. A fásításokban és növénykiültetésekben, rézsűk és töltések gyepesítése során növénytelepítési terv alapján csak a tájra jellemző, honos növényfajok alkalmazhatók. A növénytelepítési tervet a Veszprémi Járási Hivatallal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges. A kivitelezés során az őshonos fás szárú növényzetet lehetőség szerint kímélni kell.

3.27. Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, kétéltűek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés után gondoskodni kell az egyedek természetszerű, zavarástól mentes élőhelyen való elhelyezéséről.

3.28. Az építést követően, a bolygatott terület rendezését (depóniák megszüntetése, növénytelepítés) a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. A kerékpárutat kísérő néhány méter széles, bolygatott sávban gyomosodás várható, így a kivitelezés és az üzemeltetés alatt gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett területeken a rendszeres kaszálásról az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében, legalább évente két alkalommal.

3.29. A kivitelezés során bekövetkező esetleges havária helyzet esetén a Veszprémi Járási Hivatalt és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, felszíni vagy felszín alatti vizek veszélyeztetése esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is értesíteni kell, és a kárenyhítést haladéktalanul meg kell kezdeni.

3.30. Az építés során csak a tervezett kerékpárút közvetlen sávján, kizárólag a kisajátítási határon belül történhetnek munkálatok, a zavarás és a szomszédos élőhelyek károsításának elkerülése érdekében (Papod és Miklád elnevezésű Natura 2000 területre vonatkozóan).

3.31. A területen még időlegesen sem alakítható ki törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt depónia, nem létesíthető anyagnyerőhely, szállítási útvonal. A munkagépek területre szállítása és mozgása csak meglévő úthálózaton, és a kerékpárút kitűzött nyomvonalán belül lehetséges (Papod és Miklád elnevezésű Natura 2000 területre vonatkozóan).

3.32. A létesítés kizárólag vegetációs időn kívül, október 1. – március 1. között végezhető (Papod és Miklád elnevezésű Natura 2000 területre vonatkozóan).

3.33. A megvalósítás megkezdése előtt, a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani; a munkálatok az Igazgatóság szakmai iránymutatásainak megfelelően végezhetőek el (Papod és Miklád elnevezésű Natura 2000 területre vonatkozóan).

3.34. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) beruházónak a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától a beruházás során - az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő - erdőterületet érintő ingatlanokra vonatkozó, erdő termelésből való kivonása szerinti erdő igénybevételi engedélyt meg kell szereznie.

3.35. Amennyiben a tervezett kerékpáros útvonal megvalósítása során az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanokon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó faállomány kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályára előzetesen benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi tudomásulvétele után végezhető.

3.36. A tervezett kerékpáros útvonal megvalósítása és üzemeltetése során a szomszédságában lévő erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodni kell.

3.37. Az út építése során a földmunkákkal igénybe vett, a talajvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó termőföldrészleteken összesen 0,3552 ha területen a talajvédelmi tervben meghatározott, átlagosan 25-35 cm humuszos talajréteget elkülönítve kell letermelni és deponálni.

3.38. A letermelt humuszos termőréteg helyszínen, felső talajrétegként való elterítéssel hasznosítható úgy, hogy a művelés alól kivont területen a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg. A helyszínen, mezőgazdasági területen maximum 25 cm vastagságban lehet külön talajvédelmi hatósági engedély nélkül a letermelt humuszos termőréteget elteríteni.

3.39. A letermelt humuszos termőréteg nem helyszínen történő felhasználása esetén a beruházó részére a talajvédelmi hatóság külön határozatban talajvédelmi járulékot állapít meg.

3.40. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetni.

3.41. Tárgyi ingatlanok környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

4. Az építési engedélyhez az e-közmű rendszerben az alábbi érintett közműszolgáltatók járultak hozzá a 396696047. azonosító számú elektronikusan hitelesített közműszolgáltatói nyilatkozatban:

· Bakonykarszt Zrt.

· E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

· E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

· Invitech Megoldások Zrt.

· Invitel Távközlési Zrt.

· Magyar Telekom Nyrt.

· MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

· MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.

· UPC Magyarország Kft.

· Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az építési engedélyhez az alábbi közműszolgáltatók járultak még hozzá:

· Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a KOZP/9553/2018. számú nyilatkozatában.

· Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség a Vesz-0006-0003/2017. számú nyilatkozatában.

· MÁV Zrt. a 297-5/2018/MÁV. számú nyilatkozatában.

5. Az építési engedélyhez az alábbi kezelők járultak hozzá:

· Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága a VES-20/2/2018. számú nyilatkozatában.

· Veszprém megyei Jogú Város Polgármestere a KOZP/787/2/2018. számú nyilatkozatában.

6. A forgalomba helyezést követően az engedélyezett közlekedési létesítmények kezelője:

· I. tervezési szakasz, III. tervezési szakasz 0+000 – 0+706 km szelvények között, a Posta utcai csomópont, a Zirci utca melletti belterületi szakasz vonatkozásában:

o Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

· A külterületi kerékpárút szakaszok vonatkozásában (a két kerékpáros híddal együtt):

o Magyar Közút NZrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.

· A Séd patak medrének vonatkozásában:

o Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség 8200 Veszprém, Arany J. u. 23.

· A 20. számú vasútvonal keresztezésének vágánytengelytől mért 8 – 8 méter távolságán belül:

o MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 9700 Szombathely, Széll K. u. 2.

· A szintbeli hadiút útcsatlakozásának vonatkozásában:

o Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 1135 Budapest, Lehel u. 35 – 37.

7. Szakhatósági állásfoglalások:

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadta:

· Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató a 36900/1752-2/2018.ált. számú, 2018. szeptember 6-án kelt szakhatósági állásfoglalásában.

· Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 19000/4421-2/2018.ált. számú, 2018. augusztus 24-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.

· Balatonfűzfő Város Önkormányzat Jegyzője a bal/1936-3/2018. számú, 2018. szeptember 7-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.

· Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője az 1/6532-2/2018. számú, 2018. szeptember 7-én kelt szakhatósági állásfoglalásában.

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági hozzájárulását feltétellel megadta:

· Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 197-10/2018/h. számú, 2018. február 19-én kelt előzetes szakhatósági állásfoglalásában:

1) A tervezett kerékpárút megvalósítása, a kerékpárút nyomvonalának igénybevett területrészek kiszabályozása és a területek feletti rendelkezési jog megszerzését követően a HM Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37. T: 06-1-236-5226 Fax: 06-1-236-5128) vagyonkezelői hozzájárulásának birtokában történhet.

2) A kivitelező a beruházás megkezdését tervezze és egyeztesse le 1 évre előre, mivel az ingatlan aktívan használt terület a hazai, illetve a nemzetközi gyakorlatok során. Februárban a 2018. évi gyakorlatok feladatterve kerül pontosítása, amely 2017. év decemberében tervesítésre került.

3) Minden egyes munkafázist az érintett szakaszon köteles előzetesen egyeztetni, azok megkezdése előtt legalább 15 munkanappal, az MH Bakony Harckiképző Központ (8100 Várpalota, Árpád utca 1. Tel: 06-88-549-500) illetékeseivel.

4) Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek megküldése a HM Hatósági Főosztály részére feltétele az üzembehelyezési / használatbavételi engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának.

5) A honvédelmi rendeltetésű ingatlanon az akadálytalan közlekedést a kivitelezési munkálatok ideje alatt, és azt követően is folyamatosan biztosítani kell.

6) A tárgyi beruházás tervezése, kivitelezése, üzemeltetése során a HM tárcát, illetve alárendelt szervezeteit semmilyen költség nem terhelheti, továbbá a bekövetkező - a honvédségi járművek által esetlegesen okozott - károkért kártérítési igény sem érvényesíthető.

7) A kerékpár forgalmi létesítmény építése során a katonai gépjárművek közlekedését biztosítani kell. A kerékpár forgalmi létesítmény 0+450 szelvényben keresztező hajlékony burkolatú HM vagyonkezelésű út a terveknek megfelelően épülhet meg, az út teherbírásának a 11,5 t tengelyterhelést biztosítani kell, amelyet az MH Katonai Közlekedési Központ Közlekedés Műszaki Központ illetékeseivel (Budapest IX. kerület, Soroksári út 152. tel.: 06-1-4346410) külön is egyeztetni kell.

8) Nevezett ingatlanok a NATURA 2000 ökológiai hálózat részei, amelyre a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A területen tilos engedély nélkül olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely a terület természetvédelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A Korm. rendelet 9. §. előírásai meghatározzák azon tevékenységek körét, amelyek NATURA 2000 területeken kizárólagosan a természetvédelmi hatóságként eljáró, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyéhez kötöttek. Ezen tevékenységek fennállása esetén engedély kérelemmel kell fordulni a felügyelőséghez. A területen megvalósuló tevékenységekkel kapcsolatos mindennemű felelősség, beleértve az esetlegesen okozott környezeti, természeti kárt, teljes körűen a beruházót/használót terheli.

· Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 35700/8554-2/2018.ált. számú, 2018. augusztus 29-én kelt szakhatósági állásfoglalásában:

1) A tevékenység végzése során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 22309/2007. ügyszámú (iktatószám: 45195/2010.) és 2402/2011. ügyszámú (iktatószám: 77776/2011.), vízbázis védőterület kijelölő határozatokban foglalt előírásokat.

2) A tevékenységet különös gondossággal, a talaj, illetve a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.

3) A talajra, felszín alatti vízbe kerülő szennyezés esetén a szennyezés eltávolítását észlelés után azonnal meg kell kezdeni és értesíteni kell a közegészségügyi hatóságot, a vízügyi hatóságot és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t.

8. Az eljárás során a környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 147.000 Ft egyéb eljárási költséget Építtető viseli.

9. A véglegessé vált építési engedély három évig hatályos. Nem szűnik meg az építési engedély időbeli hatálya, ha az építést három éven belül megkezdték és az építési tevékenységet folyamatosan végzik.

10. Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály lejárta előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az időbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján a döntés indokolásának kivonata:

INDOKOLÁS

Meghatalmazott kérelmére 2018. augusztus 16-án eljárás indult a Veszprém és Veszprém – Gyulafirátót közötti kerékpárút építési engedélyezési ügye tárgyában.

Jelen eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.257. pontja alapján kiemelt ügy.

Az eljárás megindulásáról a VE/UT/NS/A/684/1/2018. ügyszámú hirdetményben értesítettem az érintetteket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Meghatalmazott a kérelméhez nem csatolta az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-ban és 11. § (1) bekezdésben meghatározott mellékleteket, ezért a VE/UT/NS/A/684/2/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 22-én kelt végzésben hiánypótlásra szólítottam fel. Meghatalmazott a hiánypótlási kötelezettségnek 2018. szeptember 7-én eleget tett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján a VE/UT/NS/A/684/3/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 22-én kelt végzésben megkértem az érintett szakhatóságok állásfoglalását az építési engedélyhez.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjével szemben tárgyi eljárásban kizárási ok áll fenn, így a VE/UT/NS/A/684/4/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 22-én kelt végzésben megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetet, hogy a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 10. pont 25. sorában megjelölt szakkérdés vizsgálatához eljáró szakhatóságot jelöljön ki.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjével szemben tárgyi eljárásban kizárási ok áll fenn, így a VE/UT/NS/A/684/5/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 22-én kelt végzésben megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályt, hogy a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 10. pont 26. sorában megjelölt szakkérdés vizsgálatához eljáró szakhatóságot jelöljön ki.

A VE/UT/NS/A/684/6/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 22-én kelt határozatban függő hatályú döntést hoztam. A függő hatályú határozathoz az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Veszprémi Járási Hivatalt fizetési kötelezettség nem terheli, mert a kérelem beérkezését követő 30 napon belül (2018. szeptember 14-ig) érdemi döntést hoztam.

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján a VE/UT/NS/A/684/14/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 28-án kelt végzésben és a VE/UT/NS/A/684/15/2018. ügyszámú, 2018. augusztus 28-án kelt végzésben megkértem a kijelölt szakhatóságok állásfoglalását az építési engedélyhez.

A rendelkezésére álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés kizárólag az út csapadékvizeit vezeti el, ezért az a Kkt. 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya.

Az eljárás során az értesített ügyfelek (a közmű-üzemeltetők és kezelők kivételével) nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

Az építés az Építtető tulajdonában lévő a Veszprém 2817/7, 2817/6, 2817/5, 2820, 2823, 2821/1, 2958, 3014/4, 3014/5, 8602, 8671, 2955, 2956/6, 2956/10, 2954/1, 2128, 0319, 0321/1, 0321/2, 0318/1, 0322, 0318/21, 0318/20, 0318/18, 0318/17, 0318/3, 0317, 0316/1, 0318/19, 0315, 01179/46, 01179/45, 01179/27, 01179/26, 01177/5, 01181/6, 01180/1, 01179/25, 01179/15, 01179/5, 01178/1, 10205, 9705/1, 9546, 9527/2, 01049, 01050, 01051/2, 01052 és 01048/5 hrsz.-ú idegen ingatlanok igénybevételével történik.

Az utolsó szakhatósági állásfoglalás 2018. szeptember 10-én érkezett meg.

A rendelkező rész szerinti előírásokat a következők alapján tettem:

1. A Kkt. 32. § (1) és (2) bekezdése és a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

3.1. Az e-UT 03.07.23. számú A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 8.1.2. fejezetében foglaltak.

3.2. Az e-UT 03.04.11. számú Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 9.8. fejezetében foglaltak.

3.3. Az e-UT 03.07.23. számú A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 5.2.1. fejezetében foglaltak.

3.4. Az e-UT 03.04.11. számú Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 12.2. fejezetében foglaltak.

3.5. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.13.2. fejezetében foglaltak.

3.6. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.8.4. fejezetében foglaltak.

3.7. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 3.7.2.5. fejezetében foglaltak.

3.8. A Rendelet 16. § (1) bekezdése.

3.9. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.7.4. fejezetében foglaltak.

3.10. A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja.

3.11. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás 1.13.3. pontja, valamint az MSZ CEN/TR 13201-1. szabványban foglaltak.

3.12. A Rendelet 18. § (3) bekezdése.

3.13. A Rendelet 14. § (4) bekezdése.

3.14. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdése, a 26. § (9) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja.

3.15. A Rendelet 13. § (2) bekezdése.

3.16. A Kkt. 47. § 9. pontja.

3.17. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 22. § (1) bekezdése, 23/E. § (5) bekezdése, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (VI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 43. § (3) bekezdése, 35. § (1) bekezdése.

3.18. A Kr. 26. § (4) bekezdés aa) pontja.

3.19. A Kr. 54. § (1) bekezdése.

3.20. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése.

3.21. A Ht. 31. § (5) bekezdése.

3.22. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (továbbiakban: Hulladékrendelet) 10. § (1) bekezdése.

3.23. A Hulladékrendelet 10. § (3) bekezdése.

3.24. A Hulladékrendelet 13. §-a.

3.25. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. §-a.

3.26. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés c) pontja, a Tvt. 5. § (1) és (2) bekezdése, továbbá az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU Rendelete és az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet előírásai.

3.27. A Tvt. 8. § (1) bekezdése, a Tvt. 17. § (1) bekezdése, a Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja és a Tvt. 5. § (1) bekezdése.

3.28. A Tvt. 6. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdése, a Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja és a Tvt. 5. § (1) és (2) bekezdése.

3.29. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a, a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja és a Korm. rendelet 1. melléklet II fejezet 2. pontja.

3.30. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Natura rendelet) 4. § (1) bekezdése, a Tvt. 5. § (1) bekezdése és a Tvt. 8. § (1) bekezdése.

3.31. A Natura rendelet 4. § (1) bekezdése és a Tvt. 5. § (1) bekezdése.

3.32. A Natura rendelet 4. § (1) bekezdése, a Tvt. 5. § (1) és (2) bekezdése és a Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja.

3.33. A Natura rendelet 12. számú melléklete.

3.34. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 77. § b) pontja alapján.

3.35. Az Evt. 12. § (3) bekezdése, valamint az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 44. § (1) bekezdése alapján.

3.36. Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja és az Evt. 62. § (3) bekezdése.

3.37. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 43. § (2) bekezdése.

3.38. A Tfvt. 44. § (2) bekezdése.

3.39. A Tfvt. 55. § (1) bekezdése.

3.40. A Tfvt. 44. § (4) bekezdése.

3.41. A Tfvt. 43. § (1) és (3) bekezdése.

4. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.

5. A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja.

6. A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja.

7. Az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az Ákr. 57. §-a, továbbá a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 10. pontja.

8. Az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 126. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet 4.1. és 10. pontja.

9. A Rendelet 15. § (1) bekezdése.

10. A Rendelet 15. § (3) bekezdése.

A tárgyi útépítés a 3.17. – 3.19. pontba foglalt örökségvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.20. – 3.25. pontba foglalt környezetvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.26. – 3.33. pontba foglalt természetvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.34. – 3.36. pontba foglalt erdészeti előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés a 3.37. – 3.41. pontba foglalt növény- és talajvédelmi előírással engedélyezhető.

A tárgyi útépítés földhivatali előírás nélkül engedélyezhető.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

· A pályaszerkezetek az Építtető, a tervező, a kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású pályaszerkezetre, figyelembe véve a település rendezési tervi előírásait. A terv szerinti teherbírás azonosságát tervezőnek vagy kivitelezőnek igazolnia kell a megvalósulási tervdokumentációban.

· A közúti jelzések kialakításánál, burkolatra történő felhelyezés során be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.11. és az e-UT 04.03.21. számú Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat.

· A közvilágítás útosztálynak megfelelő szintű kiépítése nélkül közlekedési létesítmények nem helyezhetők forgalomba.

· A Kötv. 23/E. § (1) és (2) bekezdése alapján beruházónak a megelőző feltárás elvégzésére a terület rendelkezésre állását követően írásbeli szerződést kell kötnie. A szerződéskötési szándékról a Magyar Nemzeti Múzeumot kell értesíteni (E-mail cím: [[[KtdWFK6mYzW0Na29vcmRpbmFjaW8ucm9nbW5tQG1ubS5odQ==]]] ), amely annak kézhezvételét követő 5 napon belül értesíti a nagyberuházás megelőző feltárásának elvégzésére jogosult intézményt és koordinálja a szerződéskötést.

· A közlekedési létesítmények ingatlanhatár rendezését és művelési ág változtatását az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál kell kérelmezni.

· Magánszemély jelen határozatot azért kapja, mert a tárgyi eljárásban építéssel érintett ingatlana van.

Meghatalmazott az engedélyezési eljárás díját, 383.200 Ft-ot az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (továbbiakban: Díj r.) 1. és 3. §-nak megfelelően befizette.

A közlemény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2018. október 12.

Levétel napja: 2018. október 18.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Heinbach Tamás

útügyi szakügyintéző

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)