ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL
Balatonfűzfő, Zombor köz 531/3 hrsz.-ú helyi közút építési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/233/23/2017. sz. Hirdetmény

útépítési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Balatonfűzfő, Zombor köz 531/3 hrsz.-ú helyi közút építési engedélyezési ügye

Ügy száma: VE/UT/NS/A/233/0/2017.

Építtető megnevezése: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

A döntésem az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

Ügyintéző neve: Kökény Gergely

Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-941

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

A döntésemet a hirdetmény Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2017. április 20.

Levétel napja: 2017. május 6.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálynak címzett fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) lehet benyújtani, a jogorvoslati eljárási díj befizetésének egyidejű igazolásával.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Kökény Gergely

útügyi szakügyintéző

(Veszprem Megyei Kormányhivatal)