Kislőd 090 és 0106/15 hrsz.-ú ingatlanokon út kiépítésének építési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatal

 


VE/UT/NS/A/181/20/2017. sz. Hirdetmény

útépítési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Vezetőjének hatáskörében eljárva a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

 

 

Ügy tárgya:                      Kislőd 090 és 0106/15 hrsz.-ú ingatlanokon út kiépítésének építési engedélyezési ügye

Ügy száma:                      VE/UT/NS/A/181/0/2017.

Építtető megnevezése:   Kislőd Község Önkormányzata 8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Érintett hatásterület:       A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

                                           Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

 

A döntésem az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

 

 

Ügyintéző neve:                                 Nagy János

Hivatali elérhetősége:                        Telefon: 88/579-956

 

 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

 

A döntésemet a hirdetmény Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

 

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

 

 

Kifüggesztés napja:          2017. március 20.

Levétel napja:                    2017. április 5.

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálynak címzett fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) lehet benyújtani, a jogorvoslati eljárási díj befizetésének egyidejű igazolásával.

 

Benczik Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából

 

Nagy János

 

útügyi szakügyintéző

 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)