Balatonfüred, 71. számú Lepsény – Fenékpuszta II. rendű főút 36+903 km szelvényben meglévő szintbeli csomópont (Germering utca) turbó körforgalommá történő átépítésének engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatal

 


VE/UT/NS/A/137/20/2017. sz. Hirdetmény

útépítési engedélyezési eljárás megszüntetéséről

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Vezetőjének hatáskörében eljárva a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

 

 

Ügy tárgya:                           Balatonfüred, 71. számú Lepsény – Fenékpuszta II. rendű főút 36+903 km szelvényben meglévő szintbeli csomópont (Germering utca) turbó körforgalommá történő átépítésének engedélyezési ügye

                                               Eljárás felfüggesztésének megszüntetése és az eljárás folytatása 

Eljárás megszüntetése 

Ügy száma:                           VE/UT/NS/A/137/0/2017.

Kérelmező megnevezése:   Magyar Közút NZrt. 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.

Érintett hatásterület:           A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

                                               Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

 

A döntésem az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

 

Ügyintéző neve:                                 Heinbach Tamás

Hivatali elérhetősége:                        Telefon: 88/579-960

 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

 

A döntésemet a hirdetmény Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

 

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

 

Kifüggesztés napja:          2017. március 17.

Levétel napja:                    2017. április 2.

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálynak címzett fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) kell benyújtani, a jogorvoslati eljárási díj befizetésének egyidejű igazolásával.

 

Benczik Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából

 

Heinbach Tamás

 

útügyi szakügyintéző

 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)