Noszlop 8402 sz. Devecser – Pápa összekötő út 7+814,8 – 910,09 km szelvények közötti szakaszon 12 db várakozóhely forgalomba helyezési engedélyezési ügye

Veszprémi Járási Hivatala

 


VE/UT/NS/A/121/25/2017. sz. Hirdetmény

forgalomba helyezési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) vezetőjének hatáskörében eljárva a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfeleket:

 

 

Ügy tárgya:                      Noszlop 8402 sz. Devecser – Pápa összekötő út 7+814,8 – 910,09 km szelvények közötti szakaszon 12 db várakozóhely forgalomba helyezési engedélyezési ügye 

Ügy száma:                      VE/UT/NS/A/121/0/2017. 

Építtető megnevezése:   Noszlop Község Önkormányzata 8456 Noszlop, Dózsa György u. 45.

Érintett hatásterület:       A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.

                                           Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

 

A döntésem az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthető.

 

 

Ügyintéző neve:                                 Holonics Renáta

Hivatali elérhetősége:                        Telefon: 88/579-954

 

 

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

 

A döntésemet a hirdetmény Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

 

A hirdetmény a Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

 

 

Kifüggesztés napja:          2017. március 20.

Levétel napja:                    2017. április 5.

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálynak címzett fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) lehet benyújtani, a jogorvoslati eljárási díj befizetésének egyidejű igazolásával.

 

 

Benczik Zsolt járási hivatalvezető nevében és megbízásából

 

Holonics Renáta

 

osztályvezető

 

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)