A Devecser 065/8 hrsz-ú ingatlant érintő erdősítések műszaki átvétele- Tájékoztatás

Bővebben lásd csatolt file.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)