A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a bányavállalkozók és a gázipari engedélyesek figyelmét arra, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCVI. törvény módosította a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. § (9c) bekezdését. A módosítás alapján a felügyeleti díjat fizető bányavállalkozóknak és gázipari engedélyeseknek az eddigi gyakorlattól eltérően 2016. január 1-től az általuk kérelmezett eljárás 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az eljárás kezdeményezésekor meg kell fizetniük. A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről – a megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig – a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal gondoskodik a tárgyévet követően

.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)