Veszprém Megyei Kormányhivatal

Takács Szabolcs

kormánymegbízott

Hirdetmények

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 16:10

VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/07183-3/2020. sz. hirdetménye

„Bakonyjákó I. (Iharkút) – dolomit” védnevű bányatelken (Bakonyjákó 0143/4. hrsz, KTJ: 100481830) végzett bányászati tevékenység kitermelési intenzitásnövelése tárgyában előzetes vizsgálati eljárás indult.

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 16:08

VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/07167-4/2020. sz. hirdetménye

Veszprém, Damjanich utca 7. sz. alatti lakóépületen található molnárfecske (Delichon urbicum) fészkek eltávolításának engedélyezése

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 16:06

VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/07085-3/2020. sz. hirdetménye

Nitrogénművek Vegyipari Zrt. műszaki beavatkozás elvégzésének teljesítési határidő módosítása tárgyában kármentesítési eljárás indult

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 15:33

VEMKH Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak Osztály VE-08/KAB/2126-11/2020. sz. hirdetménye

A GSJ-644 frsz. jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását elrendelő határozat visszavonása

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 14:11

VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/07132-3/2020. sz. hirdetménye

A „Szőc V. (Rókaharaszt) – dolomit” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 13:54

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE-09/UT/00304-15/2020. számú hirdetménye

Útépítési engedélyezéssel kapcsolatos függő hatályú döntés meghozataláról
É-Balatoni vasútállomások felújításához tartozó útépítési engedélyezési eljárás országos közutak vagy ahhoz csatlakozó szerviz utak tekintetében

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 13:53

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE-09/UT/00304-16/2020. számú hirdetménye

Útépítési engedélyezési eljárás szüneteléséről
É-Balatoni vasútállomások felújításához tartozó útépítési engedélyezési eljárás országos közutak vagy ahhoz csatlakozó szerviz utak tekintetében

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 13:51

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE-09/UT/00858-2/2020. számú hirdetménye

ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL
Ajka, Sport utca 1268/2 hrsz.-ú ingatlanon várakozóhelyek és feltáró út építési engedélyezési ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 13:49

VEMKH Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztály VE-09/UT/00835-9/2020. számú hirdetménye

ÚTÜGYI ELJÁRÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Csehbánya, Fő utca és Újtelep közötti kerékpározható vegyes forgalmú út építési engedélyezési ügye

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 2020. szeptember 22. 8:45

VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VE-09/KTF/06961-4/2020. sz. hirdetménye

"Pusztamiske IV. - kavics" védnevű bánya kitermelési intenzitásnövelése tárgyában előzetes vizsgálati eljárás indult.