2018 január 1-től vidékfejlesztési ügyekben a vasi pályázóknak a Szombathely, Jászai Mari utcai telephelyen működő Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályhoz kell fordulniuk.

Egy évvel ezelőtt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a Magyar Államkincstárba, megyei kirendeltségeinek pedig a kormányhivatalokba történő integrálásáról döntött a kormány.

Az átalakult szervezetek jól vizsgáztak, nemcsak megerősítették az uniós agrártámogatások kifizető ügynökségi tevékenységéhez szükséges akkreditációt, de jelentősen gyorsultak és egyszerűsödtek a kifizetésekhez kapcsolódó eljárások is.

2018 január 1-től újabb, az ügyfelek kényelmét szolgáló szervezeti átalakításra került sor. A Vidékfejlesztési Program pályázataival összefüggő kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési és ügyfélszolgálati feladatokat korábban régiós illetékességgel hét megyei kormányhivatal intézte, így a nyugat-dunántúli ügyfelek esetében a Zala Megyei Kormányhivatal.

Mostantól területi illetékességének megfelelően minden megyei kormányhivatal ellátja a vidékfejlesztési ügyeket is, tehát a vasi pályázóknak a Szombathely, Jászai Mari utcai telephelyen működő Vas Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához kell fordulniuk.

Agrártámogatásokkal összefüggő feladatok

Az agrár- és vidékfejlesztés európai uniós forrásaival való magyarországi gazdálkodásért és a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért felelős szervezet, az úgynevezett kifizető ügynökség a Magyar Államkincstár.

A Vas Megyei Kormányhivat Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának a feladata, hogy a Magyar Államkincstárral szorosan együttműködve előkészítik a támogatások jogszabályi előírásoknak megfelelő, határidőben történő kifizetését az arra jogosult ügyfelek számára. Formai és tartalmi szempontok szerint ellenőrzik a támogatási és kifizetési kérelmeket, kezelik a felmerülő hiányosságokat, kifogásokat, változásbejelentéseket, visszavonásokat és előlegkérelmeket, támogatói okiratokat szerkesztenek, valamint ellátnak egyéb, kérelmekhez kapcsolódó feladatokat is.

Az intézkedésekkel összefüggésben helyszíni ellenőrzéseket végeznek, és biztosítják az ügyfelek, illetve a kedvezményezettek azonosításával és az ügyfél-nyilvántartási rendszer működtetésével kapcsolatos helyi feladatok elvégzését.

Vas megyei agrártámogatások

A Vas megyei gazdálkodók részére idén mintegy 20 milliárd forint kifizetése történt meg. A Vas megyei kormányhivatali munkatársai csaknem 4000 darab területalapú (154 000 ha-t érintő) és közel 500 darab állatlétszám alapú úgynevezett normatív támogatási kérelemre, továbbá 1 100 darab, környezet- és természetkímélő gazdálkodással összefüggő kérelemre teljesítettek összesen 12,5 milliárd forint értékű kifizetést a 2017. június 30-i határnapig.

A 2017-18-as gazdálkodási időszakra pedig jelentős, 7 milliárdos előleget folyósítottak az ügyfelek csaknem 90 százaléka részére az október 16. és november 30. közötti úgynevezett „előlegfizetési időszakban”.

A segítség különösen jól jött azoknak a gazdáknak, akiket súlyosan érintett az idei évben tapasztalható fagy, jégeső és aszály. A kifizetések ütemét jelentősen gyorsította az ügyfelek, és sokuk esetében az őket képviselő falugazdászok együttműködése is a jogszerű földhasználat igazolásában, illetve az adategyeztetésekben és a helyszíni szemléken.

Vidékfejlesztés

A vidékfejlesztés az elvándorlás megakadályozását, a munkahelyteremtés segítését, az adott területen élők esélyegyenlőségének biztosítását és az életkörülmények javítását szolgálja. Magyarország Vidékfejlesztési Programja 2014-2020 között 4,2 milliárd euró összegű közpénzből gazdálkodik (3,4 milliárd euró az EU költségvetéséből, 740 millió euró pedig nemzeti társfinanszírozásból). Az aktuális pályázatokról a https://www.palyazat.gov.hu/ címen tájékozódhatnak az érdeklődők.

Vas megyéből eddig közel 700 pályázatot nyújtottak be, elsősorban vidéki infrastruktúrafejlesztésre (pl. településkép, közösségi tér fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése, LEADER-együttműködés), a gazdálkodás feltételeinek javítására (állattartó telepek korszerűsítése; kertészeti ágazat, erdőgazdálkodás fejlesztése), illetve élelmiszer-feldolgozási kapacitást növelő programokra.

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály épülete

Az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás folyamatos. Az érintettek a Vas Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya, Szombathely, Jászai Mari u. 2. alatti telephelyén, munkanapokon 9.00-12.00, valamint (szerda és péntek kivételével) 13.00-16.00 óra között intézhetik ügyeiket.

Az ügyfélszolgálat a 06-94-814-520 telefonszámon is elérhető. Aktuális tájékoztatóinkat a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/agrartamogatasok-es-videkfejlesztes cím alatt olvashatják.

(Vas Megyei Kormányhivatal)