A Vas Megyei Kormányhivatal felhívja az érintettek figyelmét a lakóépületek építése kapcsán benyújtandó egyszerű bejelentéssel kapcsolatos, 2019. október 24-től hatályos jogszabályváltozásokra.

Fontos kiemelni, hogy az alább ismertetettek, csak a 2019. október 24-én, vagy azt követően indult új egyszerű bejelentésekre vonatkoznak, a folyamatban lévőknél a megkezdéskor hatályos jogszabályi előírásokat kell betartani!

A legfontosabb változás az, hogy az egyszerű bejelentést minden esetben a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal ÉTDR-felületen kell bejelenteni, tehát az e-építési napló készenlétbe helyezése innentől nem minősül egyszerű bejelentésnek.

A hatáskörrel rendelkező hatóság az az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság, amelynek illetékességi területén az építéssel érintett telek fekszik. A CSOK igényléséhez elegendő az ÉTDR által kiállított ügyféli beadvány kivonata, mint jogosultsági igazolás.

Változások a természetes személy saját lakhatását biztosító építési tevékenységeknél:

• Ebben az esetben az e-építési napló vezetése nem kötelező, hanem választható. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az e-építési napló bármely hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként használható fel, alkalmazása tehát több szempontból is az építtető érdeke.

• Az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése a továbbiakban nem szükséges, a tevékenység tervezői művezetés, valamint tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás nélkül végezhető. Előzőektől függetlenül továbbra is be kell tartani az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó előírásokat!

Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy, illetve az építtető nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, abban az esetben az elektronikus naplóvezetési kötelezettség, valamint a tervezői művezetés és valamint tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás kötési kötelezettség továbbra is fennáll!

Az egyszerű bejelentéshez szükséges dokumentumok felsorolását a módosítás eredményeként az építtetők egy helyen megtalálhatják a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében.

Részletes tájékoztatás és az esetlegesen felmerülő kérdésekre adott minisztériumi válaszok megtalálhatók az következő linken: https://www.e-epites.hu/hirek/tudnivalok-az-egyszeru-bejelentes-2019-oktober-24-napjatol-eletbe-lepett-valtozasairol, illetve bármely kérdésükkel fordulhatnak bizalommal a Kormányhivatal építésfelügyeleti szerveihez, amelyek elérhetőségei a Kormányhivatal honlapján megtalálhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/elerhetosegek

(VMKH)