Tájékoztatás a földügyi igazgatási eljárásokhoz kapcsolódó beadványokról

Tisztelt Ügyfelek!

A kormányhivatal és a járási hivatalok földhivatali feladatokat ellátó osztályainak címzett, postai úton előterjesztett beadványok borítékjain – annak érdekében, hogy azok a legrövidebb úton, közvetlenül jussanak el az eljáró illetékes hatósághoz – szükséges az alábbiak feltüntetése:

a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzés, valamint a megkeresendő hatóság pontos neve és címe:

Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 9.

Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

9900 Körmend, Szabadság tér 4.

Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

9600 Sárvár, Kossuth tér 2.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 2.

Vas Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

9700 Szombathely, Welther Károly u. 3.

Fentiek elmaradása esetén előfordulhat, hogy a földügyi igazgatási (telekalakítási, ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti, földhasználati nyilvántartási, földhasznosítási, földvédelmi, földminősítési, földműves nyilvántartási, földforgalmi) beadvány csak késve érkezik meg az eljárásra jogosult hatósághoz.

Jogszabályi hivatkozások:

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás

(Vas Megyei Kormányhivatal)