A Vas Megyei Védelmi Bizottság 2018. november 20-án tartotta soros ülését Szombathelyen, a Megyeházán.

A Vas Megyei Védelmi Bizottság előző ülését 2018. március 20-án tartotta. Az azóta eltelt időben rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség.

A bizottság munkájában részt vevő szervezetek eredményesen kezelték a 2018. júniusi nagy mennyiségű csapadék és viharok okozta helyzeteket. A rendőrség, a katasztrófavédelem, a megyei tiszti főorvos, a katonai igazgatás és a vízügyi igazgatóságok, a védelmi bizottság titkársága és a helyi védelmi bizottságok folyamatosan végezték napi tevékenységüket, a bizottság éves feladat tervében meghatározott feladataikat.

A téli időjárási helyzetre felkészülés aktuális feladatairól is szó volt az ülésen Fotó: Kabinet

A bizottság a november 20-ai ülésen a következő napirendet tárgyalja:

1. Beszámoló és határozathozatal a 2018. évben végzett védelmi igazgatási tevékenységről

A bizottság elnökének, Harangozó Bertalan kormánymegbízott előterjesztésére megtárgyalta az éves feladat- és pénzügyi terv végrehajtását és határozatot hozott arról.

2. A helyi védelmi bizottságok beszámolói

A helyi védelmi bizottságok üléseiket megtartották, beszámolóikat felterjesztették.

3. Tájékoztató „Cooperative Support 2018.” Befogadó Nemzeti Támogatás országos módszertani rendszergyakorlás végrehajtásáról

Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője tájékoztatta az ülésen résztvevőket a gyakorlásról, az ott feldolgozott eseményekről és annak tapasztalatairól.

4. Tájékoztató a honvédelmet érintő aktuális kérdésekről

Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője ismertette a honvédség vezetési rendszerének átalakításából, a védelmi igazgatásra háruló feladatokat.

5. Beszámoló a téli rendkívüli időjárási helyzet kezelésére történő felkészülés feladatairól

Dr. Bognár Balázs tű. ezredes megyei katasztrófavédelmi igazgató és Horváth László a megyei közútkezelő igazgatója számoltak be a téli időjárásra történt felkészülés helyzetéről.

6. A 2018. október 1-én megalakított 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnokának tájékoztatója

Huszár Ferenc alezredes, megbízott parancsnok tájékoztatta a bizottságot az ezred feladatairól és tevékenységéről.

7. Tájékoztató a toborzás aktuális helyzetéről Vas megyében, és a „Feltöltés-2018” hadkiegészítési rendszergyakorlatról

Babos Sándor őrnagy, az MH 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője az eredményes toborzásról és a rendszergyakorlatról adott tájékoztatást.

8. Tájékoztató a megye területén megvalósuló kiemelt vízjogi engedélyezéssel érintett beruházásokról

Dr. Bognár Balázs tű. ezredes és Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke ismertették a megyét érintő beruházásokat.

9. Egyebek napirendi pontban az alábbiak hangzottak el:

Dr. Baán Mihály alezredes, a védelmi bizottság titkára a 170 éves a Magyar Honvédség keretein belül megrendezett Kaszárnyafutás megyei feladatairól, tapasztalatairól.

Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a gazdák rendkívüli időjárási helyzetek kezelésébe való bevonásának, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása által a következmények mérséklésének lehetőségeiről adott tájékoztatást.

(Vas Megyei Kormányhivatal)