A március 27-én tartott ülés napirendjén szerepelt a bizottság 2019. évi feladat-és pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása.

A bizottság tagjait Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke és dr. Baán Mihály alezredes, a bizottság titkára tájékoztatta a 2018. november 20-i ülés óta történtekről.

Sem az időjárási helyzet, sem más események nem indokolták a bizottság rendkívüli összehívását. A bizottság elnöke és titkársága több rendezvényen is részt vett, köztük a január 20-án, Budapesten megtartott honvédelmi miniszteri értekezleten, ahol miniszter úr a védelmi igazgatás és a kormányhivatalok együttműködését jóra értékelte.

A védelmi bizottság fő feladata továbbra is a törvényekben és kormányrendeletekben meghatározott védelmi igazgatási feladatok ellátása, különös tekintettel az állampolgárok személyét és vagyonbiztonságát veszélyeztető eseményekre történő felkészülés, illetve bekövetkezésük esetén azok következményeinek mérséklése, illetve elhárítása.

Az év kiemelt eseménye lesz a június 1-én, Nicken végrehajtandó komplex védelmi igazgatási gyakorlat, ahol a Vas megyei területvédelmi zászlóalj önkéntes területvédelmi tartalékosai is részt vesznek.

Jogszabályi változások miatt a bizottság módosította szervezeti és működési szabályzatát.

Az eseményen az árvizek és a helyi vízkárok elleni védekezésre történő felkészülés feladatairól Gaál Róbert, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Németh József az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást. Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató az árvízi felkészülés mellett szólt a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, valamint a meteorológiai veszélyjelzés rendszeréről.

Németh Andor őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási Központ parancsnok-helyettese a Vas megyei toborzás 2019. évi kiemelt feladatairól, Bencsics Attila a Szombathelyi Járási Hivatal osztályvezetője a füstköd (szmog) mérési rendszeréről, valamint a füstköd riadó kiadásával kapcsolatos előírásokról tájékoztatott.

A HM Védelmi Igazgatási Főosztályát Nagy Lajos alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Mesics Zoltán tűzoltó alezredes képviselte az ülésen.

(Vas Megyei Kormányhivatal)