A hagyományokhoz híven a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban található Aradi Emlékfalnál tartották Szombathely Megyei Jogú Város megemlékezését október 6-án, a nemzeti gyásznapon.

Az 1849-ben kivégzett honvédtábornokok emlékét őrző, 1899-ben felavatott alkotásnál dr. Melega Miklós történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának igazgatója méltatta az aradi tizenhármak és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mártíromsággal végződő példaadását.

Amint fogalmazott, a vértanúk önmagukat és családtagjaik boldogságát is feláldozva adták bizonyságát annak, hogy a haza szeretete számukra nem üres frázisokat jelentett.

Áldozatukra tekintve ismerjük fel, hogy mi magunk mivel tartozunk a jelenben hazánknak, s munkánkban, hivatásunkban, önkéntesen vállalt tevékenységeinkben hogyan tudjuk szolgálni közösségünket, városunkat! -mondta a történész.

A Vas Megyei Kormányhivatalt Harangozó Bertalan kormánymegbízott képviselte a megemlékezésen.

(VMKH)