A termőföld védelméről szóló törvény előírásai alapján az Agrárminisztérium elrendelte a 2018. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását, amelyet idén a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékán kell elvégezni.

Az Agrárminisztérium - a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya által - felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2018. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

Az ellenőrzéseket – amelyek július 1-jétől a parlagfű elleni hatósági helyszínelésekkel párhuzamosan folynak majd - a megye erdő nélküli termőterületének minimum 15 %-án kell végrehajtani. Ez közel 30 ezer hektár bejárását jelenti.

A határszemle ellenőrzéseket ingatlanügyi hatóságokként a járási hivatalok földhivatali osztályai hajtják végre. A határszemlén az ingatlanügyi hatóság elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1) - (4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

Felmérésre kerül továbbá a mezőgazdasági területek megközelítését szolgáló dűlőutak és belvíz levezető árkok, csatornák állapota.

A hivatkozott jogszabályhelyeken foglalt előírások arra kötelezik a földhasználókat, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsák, vagy termelés folytatása nélkül - a talajvédelmi előírások betartása mellett - a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozzák.

A szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. § bekezdései).

A határszemle ellenőrzések - a fent részletezett hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett - kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya – a területi és helyi ingatlanügyi hatóságok útján – kéri a földhasználókat, hogy a jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

Az ellenőrzésről - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az abban való érintettségük miatt - a kijelölt települések önkormányzatai, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a hegybírók, az illetékes nemzeti park igazgatóság, civil szervezetek valamint az egyéb illetékességgel rendelkező hatóságok előzetes értesítést kapnak.

(Vas Megyei Kormányhivatal)