Mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültünk arról, hogy szeretett munkatársunk, Hergovits József a Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztályának dolgozója életének 63. évében elhunyt.

Kollégánk 1957. március 23-án született Kőszegen. 1975-ben érettségizett az Entzbruder Dezső Szakközépiskola földmérő szakán. 1975-től 2000-ig a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál dolgozott, előbb a nagykanizsai majd később a szombathelyi kirendeltségen.

Részt vett többek között az Egységes Országos Térkép Rendszer szerinti újfelmérésekben, a Kis-Balaton I-es és II-es tározójának megvalósításában, szakági közműtérképek készítésében, valamint Szombathely Digitális Alaptérképének elkészítésében. 1979-ben technikusi képesítést szerzett.

Hergovits József (1957-2020)

2000. októberétől a Szombathelyi Körzeti Földhivatal munkatársa lett. Itt a napi hivatali feladatok mellett közreműködött a kül- és belterületi vektoros térképi állományok létrehozásában, valamint az osztatlan közös részarány tulajdon megszüntetésének munkálataiban.

A rábízott feladatokat mindig precízen, nagy szakértelemmel végezte el, szerénysége és szorgalma példaértékű volt.

Munkája mellett családjának élt. Imádta feleségét, lányát és unokáját. Kedvenc időtöltése volt az unokájával való játék.

Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2020. február 14-én 14 órakor lesz a kőszegdoroszlói temetőben.

Együtt érzünk Családjával, emlékét kegyelettel megőrizzük!

(VMKH)