Szeptember 8-án áldotta meg dr. Székely János megyéspüspök a Káld-Farkaserdőben Kisboldogasszony tiszteletére épített kápolnát.

A kápolnában a Csíksomlyói Mária kegyszobor kicsinyített másolata is elhelyezésre került. Az üvegablakokon Mária mellett Szent Imre és Szent Hubertus alakjai elevenednek meg.

Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az utóbbi évek természeti kárai, a klíma változása számos nyomot hagynak élő környezetünkön. Kevés a csapadék, forró a nyár és egyre több vihar sújtja az erdőket. Azok a fák tudnak ellenállni a vihar erejének, amelyeknek mélyen van a gyökere, erősen rögzíti a talajhoz a törzset és a koronát. Ilyen erős gyökér számunkra a kereszténység és ez a másik ok, amely miatt megépítésre került a kápolna.

Kötődésünket Székelyföldhöz nemcsak a szentélyben elhelyezett csíksomlyói Szűz Mária-szobor arányosan kicsinyített másolata jelképezi, hanem a testvérmegyei kapcsolat Vas és Hargita megyék között, illetve a Szombathelyi Erdészeti Zrt. több évtizedes szakmai és baráti kapcsolata a ROMSILVA román állami erdőgazdaság Csíkszeredai Erdészeti Igazgatóságával -mondta Bugán József.

Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár kiemelte, hogy ez a kápolna több mint pusztán erdei kegyhely. A megépítésével tiszteletünket kívánjuk tenni az erdőben, az erdőért dolgozó és ott elhunyt munkatársaknak. A kápolna egy méltó emléket állít azoknak a kollégáknak, akiknek munkája és elhivatottsága nélkül nem állnánk itt a mai napon. Legyen példa előttünk az ő tudásuk, szakmaszeretetük, emberségük, áldozatkészségük – folytatta az államtitkár.

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár beszédében hangsúlyozta, milyen nemes és áldozatkész lélekre vall, ha valaki templomot épít, hisz a templom segítségével közelebb kerülhetünk az éghez, ezáltal az Úrhoz. Megemel minket, megemeli a lelkeket – mondta ünnepi megemlékezésében az államtitkár, majd zárásként Assisi Szent Ferencet idézte: „egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál”.

Szentbeszédében dr. Székely János megyéspüspök kiemelte: a világba belerejtette Isten a harmóniát: amivel megalkotta a Napot, Holdat, csillagokat, atomokat, a lelkünket. Az ember által épített templom őre a Teremtés templomának.

Püspök atya felhívta a figyelmet, hogy az embernek figyelemmel kell lennie a természetre, nem szabad kizsákmányolnia. De ez igaz a természet mellett az emberre magára is.

A Földművelésügyi Minisztérium 25 millió forintos vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a Káld-Hidegkúti Kisboldogasszony kápolna felújításához Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

A kereszténység nem a profit hajhászó gazdaságban és a végtelen kizsákmányolásban hisz - mondta dr. Székely János.

Hozzátette: a gazdaság eszköz, hogy az ember emberhez méltó módon élhessen itt a Földön. A gazdaság nem úr, hanem szolga, amelynek etikai törvények szerint kell élnie. Ne a szabad verseny irányítsa a gazdaságot. Az emberek ne farkasai, hanem testvérei legyenek egymásnak.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott elmondta:"Csíksomlyó valódi nemzeti zarándokhely, amely elsődleges célján, az Isten és az ember, illetve az Istenanya Mária és az ember közötti különleges találkozás lehetőségének biztosításán túl egyben azt is jelképezi, hogy a magyarság részekre szakítva is egy, hogy lélekben továbbra is összetartozunk."

Idézte Szent II. János Pál pápa végrendeletét: "...ezt a pillanatot is Mesterem Anyjának kezébe helyezem: Totus Tuus. Ugyanezekre az anyai kezekre bízok mindent és mindenkit, akikkel életemben és hivatásomban kapcsolatba kerültem. Ezekre a kezekre bízom elsősorban az Egyházat, nemzetemet és az egész emberiséget."

"Mióta államalapító Szent István királyunk a Szent Koronán keresztül a Szűzanya oltalmába, védelmébe ajánlotta hazánkat, nemzeti, politikai közösségként is Máriától, a Magyarok Nagyasszonyától, Magyarország Pátrónájától várjuk és kérjük a védelmet és közbenjárást, miközben természetesen tudjuk, hogy az oltalom és a segítség alapvetően Istentől származik, a Szűzanya közreműködik azok elnyerésében."

Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

A rendezvényen részt vett Ágh Ernőné a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója is.

(martinus.hu; kormany.hu, Vas Népe, Vas Megyei Kormányhivatal)