A Vas Megyei Kormányhivatal ajánlattételi felhívása

A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

a képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének összeállításához

Az ajánlat célja:

A munkahelyüket vesztett, vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők, továbbá a munkáltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentéssel érintettek, vagy akiknek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik - és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte - munkaerőpiaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába álláshoz, illetve a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

A támogatható képzések köre:

A MüM rendelet 1. §-ában szereplő, támogatható képzések. Nem minősül támogatható képzésnek a kulcs/kompetencia- és/vagy készségfejlesztést szolgáló képzés ill. tréning; a munkavállalásra, munkába állásra felkészítő képzés ill. tréning

Vonatkozó főbb jogszabályok:

−        a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) és végrehajtási rendeletei;

−        a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény;

−       a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.);

−        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

−        a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet)

Ajánlott képzési irányok, határidők

Jelen ajánlattételi felhívás az 1.sz. mellékletben meghatározott képzési irányokban és helyszíneken indítandó képzésekre szól.

Képzések indításának várható kezdete: 2019. május 15.

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. március 21. 15 óra 00 perc

Az összeállított képzési jegyzék nyilvánosságra hozatalának várható ideje: 2019. április

Az ajánlattételi felhívás mellékletei a kapcsolódó anyagok között megtekinthető.

(VMKH)