Négy hónapos intenzív, napi 24 órás készenléten van túl a Vas Megyei Védelmi Bizottság és a Vas Megyei Kormányhivatal. Harangozó Bertalan kormánymegbízottat, a megyei védelmi bizottság elnökét arra kértük: összegezze az elmúlt hónapok tapasztalatait, tanulságait.

- Január közepe, vége óta követtük az észak-olasz és a tiroli, osztrák események alakulását, hiszen megyénk az ország azon részei közé tartozott, amelyek a legközelebb feküdtek a fertőzés akkori gócpontjához. A nyugat felől fenyegető járvánnyal szemben gyakorlatilag az ország előretolt helyőrsége lettünk. Ilyen körülmények között egyértelmű volt, hogy azonnal cselekedni kellett. A több hónapos megfeszített munka sikerét a számok is alátámasztják: Vas megye országosan is kiemelkedő eredménnyel teljesített a veszélyhelyzetben, köszönhetően annak a széleskörű összefogásnak, amelyben kiemelt szerep jutott népegészségügyi szakembereinknek, az egészségügyben dolgozó valamennyi - különösen kórházi - orvos és szakdolgozó áldozatvállalásának is, vagy a mentők és rendőrök munkájának egyaránt. A megyében koronavírus okozta haláleset nem történt, mindösszesen 17 pozitív esetről volt tudomásunk, ők jelenleg immár mind gyógyultnak minősülnek - mondta Harangozó Bertalan kormánymegbízott.

Cselekedni, de azonnal

Bár az első hazai vírusfertőzést csak március elején igazolták az orvosok, Vas megyében már január végén elindul az érdemi munka, tudtuk meg Harangozó Bertalantól. A kormányhivatal népegészségügyi főosztályát vezető megyei tiszti főorvos, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója és a kórház vezető orvosai így idejekorán megkezdték az összehangolt felkészülést arra az esetre, ha a nyugat-európai események után megyénkben is berobbanna a járvány. A megyei tiszti főorvos a Vas Népében február 5-én tájékoztatta a megye lakosságát a koronavírus okozta fertőzésről, külön felhívta a figyelmet a megelőzésre és az alapvető higiénés előírások betartására.

- Eközben a saját, a védekezésben részt vevő állományunk védelmében is a lehető legtöbbet kellett megtennünk: fokozottan ügyeltünk a higiénés feltételek és megfelelő számú védőeszköz biztosítására - jegyezte meg Harangozó Bertalan.

Példás szervezettség

A március 11-én meghirdetett, több mint három hónapos veszélyhelyzet alatt a védelmi bizottságra, a rendfenntartókra, az egészségügyi dolgozókra és a kormányhivatalok munkatársaira különleges felelősség és hatalmas munka hárult.

- A megyei védelmi bizottság elnökeként nemcsak a kormányhivatal, hanem a védekezésben részt vevő rendvédelmi és egészségügyi szervek mellett a járásokban működő helyi védelmi bizottságok, a polgármesterek és a jegyzők munkáját is koordináltam, és az Operatív Törzset is folyamatosan tájékoztattuk a végrehajtott feladatokról. Ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy a védőeszközökről gondoskodtunk: a központi tartalékból származó készletből a megye 177 háziorvosának és házi gyermekorvosának, 55 fogorvosának és a 11 ügyeletnek összesen több százezer sebészi szájmaszkot és gumikesztyűt, valamint több ezer FFP2 respirátort és 120-120 liter kéz- és felületfertőtlenítőt osztottunk ki ellátmányként - mindehhez a kormányhivatali szervezetrendszer állt helyt és rendelkezésre a maga teljes apparátusával.

Helytállt a kormányhivatal

Harangozó Bertalan hangsúlyozza: köszönet illeti a népegészségügyi szakterületen dolgozó valamennyi kormányhivatali munkatársat, mert a védekezés során a legnagyobb többletteher rájuk hárult. Februártól 24 órás készenlétet vezettek be: a kollégák végezték minden megbetegedés esetében a kontaktkutatást. A betegek vagy a külföldről hazatérők esetén ők rendelték el a házi karantént. A népegészségügy munkatársai példás lelkiismeretességgel óvták a legveszélyeztetettebbek életét és egészségét is, hiszen a legnagyobb gonddal jártak el az idősotthonok ellenőrzésekor, amely a Müller Cecília országos tisztifőorvos asszony által elrendelt országos akció része volt.

Harangozó Bertalan: Az együttműködés volt a kulcsszó a kockázatokkal terhes időszakban Fotó: Horváth Balázs/Vas Népe

A rendkívüli jogrend előírta, hogy a polgármesterek hozzák meg a döntéseket a képviselő-testületek helyett, ez pedig a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti osztályának referenseire rótt feladatokat. A kormánymegbízott szerint összességében elmondható, hogy a települések vezetői a veszélyhelyzetben jól vizsgáztak, a polgármesterek jellemzően jogszerűen, felelősséggel, a képviselő-testület tagjaival együttműködve gyakorolták a hatáskörüket.

A veszélyhelyzet megkövetelte a kormányhivatali ügyintézők munkájának átszervezését is - éppen az ő egészségük védelmében. A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében március 18-tól június 8-ig csak előzetes időpont-foglalással érkező ügyfeleket fogadtak a kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási főosztályon is az elektronikus ügyintézést helyezték előtérbe, a kormányhivatal honlapján közétett tájékoztatókkal is segítették az álláskeresők számára az eligazodást. Emellett jelentős volt a külföldről, főleg Ausztriából hazatérőknek nyújtott információs szolgáltatás. A földhivatali osztályokon is minimalizálták a személyes kontaktusokat: jól működtek a kihelyezett iratgyűjtők és az elektronikus kapcsolattartás.

- Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az érettségi vizsgák előkészítésében és lebonyolításában vettek részt - mondta a kormánymegbízott. – Nekik nemcsak a tankerületi központokkal, a Vas Megyei Szakképzési Centrummal, az oktatási intézmények és a kollégiumok vezetőivel kellett együttműködniük, hanem a vizsgák biztosítása érdekében a védőeszközök és fertőtlenítő szerek kiosztásában is szerepet kellett vállalniuk.

Továbbra is érvényesek a lejárt okmányok

A kormányhivatalokban és a kormányablakokban nemcsak a szigorú biztonsági előírásokkal lehetett útját állni a vírus terjedésének, hanem „passzív védekezéssel is”. A kormány ezért a különleges helyzetre tekintettel különleges intézkedést hozott: meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességi idejét annak érdekében, hogy csökkentse a személyes találkozások számát, ezzel óvja a fertőzés kockázatától az ügyfeleket és az ügyintézőket.

Így a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek maradnak - a 180 napos meghosszabbítással pedig elérhető, hogy az elmúlt közel négy hónapban lejárt mintegy 660 ezer okmány érvényességét ne rövid idő alatt legyenek kénytelenek meghosszabbítani az ügyfelek. Ezzel elkerülhető az ügyfélszolgálatokon a tömeg, és mindenkinek lesz elég ideje az ügyintézésre, amihez a várakozás elkerülése érdekében javasoljuk az előzetes időpontfoglalást - hangsúlyozta a kormánymegbízott.

Az egész ország sikere

- Ahhoz, hogy ilyen sikeresen vészeltük át a magunk mögött hagyott időszakot, a magyar emberek összefogására, a hatóságokkal való együttműködésére, áldozatvállalására és fegyelmezettségére is nagy szükség volt - mondja Harangozó Bertalan.

- Az együttműködés volt a kulcsszó, ami a kockázatokkal terhes, nehéz időszakban mégis élhetővé, elviselhetővé tette az életünket. Ne feledjük, a vírus továbbra is köztünk van, nincs ellenszere, egyes népességcsoportokra különösen nagy kockázatú lehet a megbetegedés. Azokkal az eszközökkel és módszerekkel tudunk védekezni, amelyeket az elmúlt hónapokban is alkalmaztunk: a megfelelő távolságtartással és a higiénés feltételek magas szintű biztosításával a munkahelyeken, családjainkban, otthonainkban, a közterületeken.

(Vas Népe, Vas Megyei Kormányhivatal)