Rábapaty, 766/1 hrsz-ú. országos közút (84152. j. bekötő út részének) helyi közúttá való átminősítése.

A hirdetmény a kapcsolódó anyagok között megtekinthető.

(Vas Megyei Kormányhivatal)