Értesítés tárgyalás tartásáról (Répcelak 084/2 hrsz.-ú ingatlant érintő Uraiújfalu-Répcelak DN80 puffervezetékre üzemeltetési célú bányaszolgalmi jog alapítási eljárásban)

A hirdetmények a kapcsolódó anyagok között megtekinthetők.

(Vas Megyei Kormányhivatal)