A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésével megvalósuló „Vas megyei foglalkoztatási együttműködés kidolgozása” című TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 kódszámú projekt keretében megyei szintű foglalkoztatási paktumot jött létre.

A Paktum bemutatása

A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésével megvalósuló „Vas megyei foglalkoztatási együttműködés kidolgozása” című TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 kódszámú projekt keretében megyei szintű foglalkoztatási paktumot jött létre 2016-ban az alábbi célok elérése érdekében:

- megismerjük Vas megye foglalkoztatási nehézségeinek és munkanélküliségének okait,

- hozzájáruljunk foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,

- hozzájáruljunk a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek és céljainak összehangolásához, a munkaerőhiány kezeléséhez, a munkaerő-tartalék mozgósításához, valamint,

- a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi források összehangolásához.

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum célkitűzései:

- a paktum partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében,

- a foglalkoztatáshoz szükséges munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése és ennek érdekében a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása,

- az álláskeresők képzettségi szintjének fejlesztése a foglalkoztatási igényekhez való minél harmonikusabb illeszkedés biztosítása érdekében, így képzési programokon való részvétel biztosítása és munka-tapasztalatszerzés ösztönzése,

- álláskeresőknek lehetőség szerint az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésének az ösztönzése, mely érdekében foglalkoztatási támogatás nyújtása,

- a projektben részt vevő munkáltatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a projekt keretében munkába állók sikeres beilleszkedése érdekében,

- a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén,

- a megye területén működő helyi paktumok működésének összehangolása,

- a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek felmérésére alapozva megvalósuló szakképzett munkaerő-hiány enyhítése a térségben (elsősorban a kiemelt megyei gazdasági ágazatokban: gépipar-járműipar, elektronika, fémipar, építőipar, turizmus, vendéglátás) a várható foglalkoztatási-munkaerőigények előrejelzése,

- a program céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő megismertetése,

- foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, fejlesztési forrás koordináció (EFOP, GINOP, TOP).

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktumról, továbbá a témához kapcsolódó legfontosabb információkról a http://vasmegyeipaktum.hu weboldal nyújt részletes tájékoztatást minden érdeklődő számára.