Legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő magánszemélyek számára maximum 3 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő vagy részben vagy egészben visszatérítendő formában, pályázati eljárás keretében nyújtható támogatás. Támogatás célja: saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés. A támogatás megállapításának további feltétele – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrás, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte.

A tevékenységét, a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a hatósági szerződés aláírásának napjától számított három évig, fenntartania és, működtetnie szükséges. Továbbá vállalják önmaguk foglalkoztatását

  • egyéni vállalkozás keretében, vagy
  • új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
  • legalább egy naptári éve már működő, gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
  • mezőgazdasági őstermelőként.

A Munkaügyi Központ általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!