A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást végző járművek közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhetik tevékenységüket.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • A vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, illetve az okmányok hiteles másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi igazolás, vagy annak hiteles másolata a NAV-tól és a székhely szerinti illetékes helyi önkormányzattól, hogy nincs adó-, vám- és járulék tartozása.
 • A vezető három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, vagy annak hiteles másolata és nyilatkozata arról, hogy a korábbi tevékenysége alapján nem állnak fent vele szemben korlátozó körülmények.
 • A szakmai irányító három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, vagy annak hiteles másolata, továbbá nyilatkozata arról, hogy a korábbi tevékenysége alapján nem állnak fent vele szemben korlátozó körülmények, vállalkozói vizsga bizonyítványa, vagy hiteles másolata.
 • Kimutatás az árufuvarozáshoz használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) gépes járművekből és külön a pótkocsikról.
 • A gépes jármű(vek) forgalmi engedélye(i), vagy azok hiteles másolata(i), nem saját tulajdonú jármű esetén, az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát.
 • A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló vagy nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozata, amely bizonyítja a vállalkozás megfelelő tőkeerejét, vagy pénzügyi intézetnél legalább egy évre lekötött elkülönített pénzösszeg, vagy vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés meglétét.

Személyszállítói engedélyek kiadása:

A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében árutovábbítást végző járművek közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhetik tevékenységüket.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Belföldi forgalomban érvényes autóbuszos személyszállító engedély kiadása iránti kérelem esetén:

 • A vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy végzés (alapító okirat, alapszabály)
 • Három hónapnál nem régebbi igazolás a NAV-tól és a székhely szerint illetékes helyi önkormányzattól, hogy nincs adó-, vám és járulék tartozása A vezető nyilatkozata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa
 • A szakmai irányító nyilatkozata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa, vállalkozói vizsgabizonyítványa
 • Kimutatás az autóbusszal történő személyszállításhoz használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról, a járművek forgalmi engedélyei, nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozat, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát
 • A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló vagy nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozata, amely bizonyítja a vállalkozás megfelelő tőkeerejét, vagy pénzügyi intézetnél legalább egy évre lekötött elkülönített pénzösszeg, vagy vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés

Belföldi és nemzetközi forgalomban érvényes autóbuszos személyszállító engedély iránti kérelem esetén:

 • A belföldi autóbuszos személyszállító engedély eredeti példánya.
 • Kimutatás a nemzetközi forgalomban használni kívánt (saját, bérelt, lízingelt) autóbuszokról, a járművek forgalmi engedélyei, nem saját tulajdonú jármű esetén az annak jogszerű használatát igazoló nyilatkozat, amely tartalmazza a jármű rendszámát, tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát. A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó autóbusznál Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány.
 • A szakmai irányító nemzetközi korlátozást nem tartalmazó autóbuszos személyszállító vállalkozói vizsgabizonyítvány.
 • A vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén harminc napnál nem régebbi cégmásolat vagy végzés.

A Közlekedési Felügyelőség általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!