Ezek a feladatok a következők: őrszolgálatok nyilvántartásba vétele; döntés az állami hozzájárulásról; intézkedés a hozzájárulás kifizetéséről; ellenőrzés, intézkedés hozzájárulás visszafizetéséről; illetve mezőőri tanfolyam és vizsga, továbbképzés szervezése, mezőőrök és hegyőrök nyilvántartásba vétele, mezőőrök tevékenységének ellenőrzése.

Őrszolgálatok nyilvántartásba vétele
A települési önkormányzat által rendelet útján létesített és a szakigazgatási szerv felé bejelentett mezei őrszolgálat, valamint hegyközség által létrehozott és bejelentett hegyőrség nyilvántartásba vétele a jogszabályi feltételek megléte (igazolása) esetén.

Döntés az állami hozzájárulásról
A települési önkormányzat vagy hegyközség által az őrszolgálat megalakulásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek támogatására benyújtott kérelem elbírálása, igényjogosultság vizsgálata, határozati döntés a hozzájárulás kifizetéséről, vagy a kérelem elutasításáról.

Intézkedés a hozzájárulás kifizetéséről
A jogerős határozat illetékes adóhatóság részére történő megküldésével intézkedés a NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási számláról az odaítélt hozzájárulás kifizetéséről.

Ellenőrzés, intézkedés hozzájárulás visszafizetéséről
A hozzájárulás felhasználásának ellenőrzése. A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulás esetében döntés a visszafizetési kötelezettségről, a jogerős határozat adóhatóság részére történő megküldésével a hozzájárulás visszafizetésének kezdeményezése.

Mezőőri tanfolyam és vizsga, továbbképzés szervezése, mezőőrök és hegyőrök nyilvántartásba vétele, mezőőrök tevékenységének ellenőrzése
A szakigazgatási szerv által szervezett tanfolyam, és vizsgabizottsága előtt letett eredményes vizsga (oklevél kiállítása) után az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén az eskü kivétele, szolgálati okmányok átadása, ezzel a nyilvántartásba vétel. Okmányok pótlása ill. cseréje.
Az évente kötelezően előírt továbbképzés szervezése és a részvétel igazolása.
A mezőőrök tevékenységének és működési feltételeik meglétének ellenőrzése.

A Földművelésügyi Igazgatóság általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!