Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak érdekében a hatályos jogszabályi előírások alapján a nyugdíjváromány épségének megőrzése végett segítse elő az esetlegesen hiányzó nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét. A megszűnő foglalkoztatók záróellenőrzése magában foglalja az ellenőrzés alá vont foglalkoztatók esetében a nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtételét is.

Az ellenőrzés alanyai a felszámolás, végelszámolás alatt álló, jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók, valamint a tevékenységére nézve megszűnt egyéni vállalkozók, egyéni cégek és az őstermelő lehetnek.

A jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében az eljáró ellenőr kapcsolatot tart a felszámolóval, végelszámolóval, illetőleg azzal az iratmegőrzővel, akinél jogutód nélkül megszűnő foglalkoztató iratai elhelyezésre kerültek.

Az ellenőrzés alá vont időszak az ellenőrzés alá vont foglalkoztató megalakulásától a megszűnéséig terjedhet.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!