A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény a felszámolók, illetve a végelszámolók feladatává teszi a nyugdíjbiztosítási tárgyú adatszolgáltatások teljesítését a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé, és előírja azt is, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről - kiadott igazolást a felszámoló, illetve a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak. Mindezek mellett a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény azon a mellékletek körében, amelyeknek hiánya esetén a cégbejegyzési, illetve a változásbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélküli elutasítására kerül sor, nevesíti a nyugdíjbiztosítási szerv igazolását a cég biztosítottjai adatainak átadásáról.

Jogi természetét tekintve az említett igazolás hatósági bizonyítványnak minősül, amelynek kiadása a törvényben meghatározottak szerint illetékköteles. A hatályos jogszabályban meghatározott összegű illetéket- mely jelenleg 3000 forint- illetékbélyegben kell leróni az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu) További Nyomtatványok / Adatszolgáltatás / Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására felszámolók, végelszámolók részére útvonalon elérhető nyomtatványon.

Figyelemmel az éves rendszerű NYENYI adatszolgáltatásnak a 2009. évről teljesített adatszolgáltatással bezárólag történt megszüntetésére, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok csak a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettséggel bezárólag tudják a felszámolók, végelszámolók számára előírt hatósági bizonyítványt kiállítani.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!