Abban az esetben, ha a TAJ Hatósági Igazolvány elveszett, megrongálódik vagy ellopják, A.3517-I. jelű igénylőlapon (térítésmentes) újat lehet igényelni az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél. Az újabb Hatósági Igazolvány kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek mértéke megegyezik a mindenkor érvényes általános tételű eljárási illeték összegével, ami jelenleg 3000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv számlájára átutalással, vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízáson lehet megfizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

A TAJ Hatósági Igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést személyesen és postai úton is lehet folytatni. Postai úton benyújtott igény esetén – ellenkező kérelem hiányában – a Hatósági Igazolványt is postán kézbesítik. Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, az aláírt nyomtatványok mellett az azonosításhoz, illetve az ügyintézéshez szükséges okmányoknak legalább az ügyfél aláírásával hitelesített másolatát, igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség esetén annak megfizetéséről szóló igazolást is csatolni kell.

A Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv általános leírását itt érheti el.

Kérjük, válasszon!