A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekbõl (a továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekbõl áll.