A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztályának munkatársai adnak bővebb felvilágosítást  a 74/511-840-es telefonszámon, vagy személyesen Szekszárdon, a Találka tér 4. szám alatt.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos nyomtatványok letölthetők a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

 

Mi a foglalkozási rehabilitáció célja?

•    A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése, a munkaerőpiacra való visszajutás, munkahelyek megtartása

Kik tartoznak a foglalkozási rehabilitáció ügyfélkörébe?

•    Azok az együttműködésre kötelezett rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel

•    Az, aki önként kéri a nyilvántartásba vételét a megváltozott munkaképességű személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából

Mit nyújtunk egészségkárosodott ügyfeleinknek?

•    A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek foglalkozási/foglalkoztatási rehabilitációjával kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása. Rehabilitációs célú munkaközvetítés, munkaerő-piaci információnyújtás

•    Az együttműködésre nem kötelezett (rokkantsági ellátásban részesülő, valamint ellátásban nem részesülő) megváltozott munkaképességű ügyfelek tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatások köréről. A munkaerő-piaci integrációjukat segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

•    Tájékoztatás nyújtása a megváltozott munkaképességűek ellátása melletti munkavégzés szabályairól

A rehabilitáció sikere érdekében együttműködünk

•    A megye munkáltatóival, kiemelt figyelemmel a megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató akkreditált foglalkoztatókkal

•    A megváltozott munkaképességűek rehabilitációjával foglalkozó szervezetekkel, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, képző intézményekkel, valamint a szociális és orvosi rehabilitáció megvalósítása érdekében egészségügyi intézményekkel és szociális intézményekkel