Felhívás a Tolna Megyei Kormányhivatal ügyfélszolgálati munkáját segítő kérdőív kitöltésére

Tisztelt Érdeklődő Polgárok!
Kedves Ügyfeleink!

A Tolna Megyei Kormányhivatal - hasonlóan az ország valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatalához - bevezette a Szolgáltató Kormányhivatal Modellt, amelynek kiemelt célja az ország versenyképességének növelése a közigazgatás teljesítőképességének és hatékonyságának javítása által.

A szolgáltató jellegű, ügyfélbarát állam kialakításához feltétlenül szükség van a bizalom és a hitelesség megteremtésére, melyek nélkül nem működhet hatékonyan a közigazgatás. E gondolatiság jegyében 2015-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kidolgozta a Szolgáltató Kormányhivatali Modellt, mely a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt keretében került bevezetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokban. A projekt előzőszakaszában - 2017 tavaszán - megtörtént a különböző hatósági eljárásokban résztvevő ügyfelek, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek igényeinek felmérése, megismerése.

Itt szeretném ismételten megköszönni tisztelt ügyfeleink szíves együttműködését és készséges segítségét a felmérés folyamán!

A mérések eredményei alapján elkészített Szolgáltató Stratégiában és Cselekvési tervben kitűzött és azóta már megvalósított intézkedésekkel számos területen tettünk lépéseket a közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása érdekében, valamint fejlesztettük tudásunkat és technikai, tárgyi hátterünket.

Az idei évben azzal folyatódik ez a program, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatalban ügyeiket intéző állampolgárok elvárásainak és elégedettségének változását – a visszamérések révén – monitorozzuk.

A visszamérésre szolgáló kérdőívek kitöltésére 2019. április 15. és május 15. között nyílik lehetőség. Ebben az időszakban kollégáink az egyes járási hivatalok (Paks, Szekszárd, Tamási) ügyfélszolgálati feladatait ellátó szervezeti egységeinél (Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Földhivatali Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Kormányablak Osztály) fogják megszólítani az ügyfeleket és a válaszaikat személyes beszélgetés keretében rögzítik egy kérdőíven.  A kérdőív kitöltése maximum 20 percet vesz igénybe és természetesen anonim módon történik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közigazgatási szolgáltatások színvonalának komplex fejlesztése érdekében sor kerül a fővárosi és megyei kormányhivatalok partner intézményeinek elvárás- és elégedettségvizsgálatára, így az önkormányzatok, illetve a vállalkozói és civil szervezetek lekérdezésére is.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy legyenek segítségünkre a kérdőívek kitöltésében!

Köszönettel és üdvözlettel:

dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott


(Tolna Megyei Kormányhivatal)