2017. október 31-ét követően nagymértékben megnövekedett a 0,5 %-os nyugdíjnövelések megállapításáról érdeklődők száma.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontig nem került valamennyi érintett részére megállapításra a nyugdíjnövelés ezért a Tolna Megyei Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adja:

A telefonon érdeklődő ügyfelek a MÁK Központ által megadott számon érdeklődhetnek: 06 1 323-6030 vagy  06 1 412-9600

E-mailen érkező beadványok esetében kérjük, hogy a levél tárgy mezőjében a „05-TAJ számjegyei folytatólagosan” szerepeljenek (Pl: 05-123456789), más jelölés azonban nem szükséges.
A feldolgozás elősegítése érdekében az e-mail-ben  az azonosító adatokat [teljes név, születési idő, TAJ, ha tudja: a folyósítási törzsszám], valamint a kiegészítő adatokat [mely évek érintettek, volt-e vállalkozói jogviszonya, rögzítés időpontja] kérjük megadni.

E-mail cím: [[[ophTymxzRbqx80UjTcmRJb255ZkBvbnlmLmFsbGFta2luY3N0YXIuZ292Lmh1]]]

A 0,5%-os nyugdíjnöveléssel kapcsolatos ügyintézés során fontos tudnivalók:

  • A határozatok központilag kerülnek nyomtatásra és postázásra, a határozatok személyes átvételre nincs lehetőség.
  • A döntés a foglalkoztató által az adóhatóság felé teljesített, és a NAV által hatóságunk felé átadott adatokon alapul.
  • A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, azok a kézbesítéssel jogerőre emelkednek, és végrehajthatóvá válnak. A határozat ellen bírósághoz lehet fordulni.
  • Amennyiben a határozat alapjául szolgáló, járulékalapot képező jövedelem nem egyezik meg az ügyfél által ismert adatokkal, akkor a foglalkoztatójánál kezdeményezheti a NAV felé teljesített bevallás önrevízió keretében történő módosítását. Az önrevízió NAV által történő befogadása és feldolgozása nélkül a határozat közigazgatási eljárás keretében történő módosítására nincs lehetőség.
  • Az Államkincstár által hivatalból megállapított növelést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja, egyúttal tájékoztatást ad a folyósítás feltételeiről és a bejelentési kötelezettségekről.
  • A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a nyugdíjnövelést a határozat vele való közlésétől számított tizenhárom napon belül postai úton vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (bankszámla) utalja.
  • Az október 31. után kiadásra kerülő határozatok alapján járó növelések visszamenőleges kifizetése esetére törvény garantálja, hogy kivétel nélkül minden esetben a nyugdíjast megillető emelésekről is visszamenőleg gondoskodjon a nyugdíjfolyósító szerv.
  • Minden érintett esetében a novemberi nyugdíj kiegészítés és a nyugdíjprémium számítás szabályai is alkalmazásra kerülnek - visszamenőleg is -, ha a nyugdíjast ezek a juttatások is megilletik.
  • Egyéni és társas vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetében tájékoztatást kell adni arról, hogy a vállalkozói  jogviszonyra tekintettel az adóhatóság megkeresése szükséges, mert növelés csak akkor állapítható meg, ha a NAV igazolja, hogy a vállalkozásnak nincs járuléktartozása.

(TMKH Szekszárdi Járási Hivatala)