A Nemzetgazdasági Minisztérium a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet helyi önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások részére munkásszállás építésére vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítására fordítható támogatás nyújtására. A program forrásául a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi foglalkoztatási alaprészéből 5 milliárd forint került elkülönítésre.
A pályázat célja a munkaerő mobilitásának elősegítése, mivel Magyarországon a lakosság mobilitása alacsony. A munkaerő mobilitását gátló, leggyakrabban felmerülő tényező a lakhatási nehézség, ezért a munkaerő mobilitásának fokozása érdekében kormányzati szerepvállalás keretében nyílik lehetőség a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek építésére.

E program keretében helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás nyújthat be támogatás iránti kérelmet munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Munkásszállás alatt a támogatott tulajdonát képező olyan szálláshely értendő, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - támogatottal szerződéses jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A teljes tájékoztató és a szükséges dokumentumok letölthetők a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

(TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály)