A 2019/2020. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2020. január 20. napjától 2020. február 15. napjáig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok a vizsgázók, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.


Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Tolna Megyei Kormányhivatal szervez érettségi vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2020. január második felétől elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen, e-papír szolgáltatással, vagy ajánlott postai küldeményként eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Tolna Megyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.) címére.

 

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 24 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 40 000 forint vizsgatárgyanként.

Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

 

Az írásbeli vizsgákra 2020. május 4. és május 25. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2020. június 4. és június 11. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2020. június 15. és június 26. napjai között zajlanak.


Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről, a követelményrendszerről és a vizsgadíjakról itt olvasható.

 

Tájékoztatás a 74/501-203 telefonon, vagy a [[[SkbeZxIikCwEgeC8zxxDyGkWaGl2YXRhbEB0b2xuYS5nb3YuaHU=]]] e-mail címen kérhető.

(Tolna Megyei Kormányhivatal)