A Tolna Megyei Kormányhivatal a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 35. § (5) bekezdése és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. § (1) bekezdése értelmében a forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátásának érdekében - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének a gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt.

Amennyiben:

  • az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,
  • az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag – az a) és b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet, és
  • a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

A Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése alapján az előlegben részesített gyógyszertárakról a Kormányhivatal havonta összesítést készít, és az előlegben részesített gyógyszertárak körét honlapján közzéteszi.

2018. január hónapban finanszírozási előlegben részesített gyógyszertárak:

  • Magyar Korona Gyógyszertár, 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u. 83.
  • Levendula Gyógyszertár, 7098 Magyarkeszi, Hősök tere 1.
  • Lobelia Gyógyszertár, 7228 Döbrököz Iskola u. 72.
  • Szent Máté Gyógyszertár, 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 2/A.

(TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály)