A Tolna Megyei Kormányhivatal nyilvántartást kíván összeállítani olyan személyekről, akik alkalmasak a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerinti szakértői tevékenység folytatására

A Korm. rendelet három különböző esetben rendeli el szakértő igénybevételét:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti ápolási díj első – és másodfokú eljárása során a Kormányrendelet 25. § (4b) bekezdése szerint a szakvélemények felülvizsgálata során csak felsőfokú egészségügyi végzettségű, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy jelölhető ki.

2. A Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése szerint a fokozott ápolást igénylő szakértőként legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy rendelhető ki.

3. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy esetében a szakértői vélemény felülvizsgálatára - a Kormányrendelet 29. § (2) bekezdése alapján - csak olyan személy kérhető fel, aki felsőfokú egészségügyi vagy szociális végzettségű, a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozik, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben szakvizsgával rendelkezik.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, valamint a járási hivatalai ügyenként, eseti jelleggel rendelik ki a névjegyzékben szereplő személyek közül a szakértőket.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az Szt. szerinti ápolási díjak megállapítására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárás során a szakértői díjat 20.000 Ft-ban állapította meg, amit ügyenként, a feladat elvégzését követően utal át a kormányhivatal.

Amennyiben jelentkezni szeretne, abban az esetben töltse ki a csatolt mellékletek közül a megfelelőt, és a szükséges igazolások másolatával küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal címére (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.). A borítékra írja rá: „szakértői névjegyzék”.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásával személyes adat kezelhető.

A megadott adatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya kezeli. Az adatok megadása önkéntes.

A pályázónak számlaképes vállalkozónak kell lennie.

További információ a Hatósági Főosztályon kérhető.

(TMKH Hatósági Főosztály)