A Tolna Megyei Kormányhivatal a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek számára vállalkozói készségük, hajlandóságuk előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése érdekében pályázatot hirdet.

Pályázati úton vissza nem térítendő tőkejuttatás, vállalkozóvá válás támogatás igényelhető, mely iránt a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához nyújtható be pályázat.

A szükséges dokumentumok letölthetők a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

A fentiek mellett hathavi, a minimálbér összegének erejéig terjedő vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melyet az álláskereső lakó-, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán lehet kérelmezni.

(TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály)