A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége a „Köz Szolgálatáért” díszoklevelet adományozott Indichné Lengyel Ágnesnek, a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya vezetőjének. Az elismerést a kitüntetett Budapesten, a Belügyminisztérium márványtermében tartott ünnepségen vette át.Indichné Lengyel Ágnes a középiskola elvégzése után, rövid pénzintézeti jogviszonyt követően, 1979. február 1-jén kezdte közszolgálati pályafutását. Kezdetben hatósági ügyintézőként dolgozott. 1979-ben anyakönyvi szakvizsgát tett. Munka mellett is fontosnak tartotta, hogy képezze magát, ezért 1997-ben igazgatásszervező képesítést szerzett az Államigazgatási Főiskolán. 1997-től aljegyzői, 1999-től igazgatási és hatósági csoportvezetői, 2003-tól pedig okmányiroda vezetői kinevezést kapott.  1995-ben közigazgatási alapvizsgát, 2000-ben pedig közigazgatási szakvizsgát tett. Az okmányiroda irányításához szükségesnek tartotta, hogy ismereteit tovább bővítse, ezért 2005-ben jelentkezett a Budapesti Corvinus Egyetemre, ahol 2007-ben igazgatási rendszerszervezőként végzett.
2013. január 1-jén, a járási hivatalok felállításával jogviszonyváltással a Paksi Járási Hivatal kormánytisztviselője lett és az Okmányirodai Osztály vezetésére kapott kinevezést. Osztályvezetői feladatkörében ellátta a járás mindkét okmányirodájának irányítását.  Kiemelkedő szerepet vállalt Tolna megye első kormányablaka megnyitásának előkészítésében és végrehajtásában. Magas szintű szakmai tudással és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Munkáját mindig precízen, a legjobb tudása szerint végzi. Empatikus, segítőkész magatartás jellemzi. Személye garancia arra, hogy a Kormányablak magas színvonalon, a jogszabályokat maradéktalanul betartva, az ügyfelek megelégedésére végezze feladatát.
Indichné Lengyel Ágnes elhivatottsága, munkához való hozzáállása, munkabírása, felelősségtudata és kitartása példaként szolgálhat valamennyi közszolgálati dolgozó számára.

(TMKH Hatósági Főosztály)