2018. január 01. napjától kivételes rokkantsági ellátás - különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén - az alábbi megváltozott munkaképességű személynek állapítható meg:

  • akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
  • akinek a komplex minősítés alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy pedig rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
  • akinek a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét a megfelelő mértékű biztosítási idő hiánya miatt elutasították, és ezen elutasító döntés véglegessé vált (ugyanakkor a szükséges biztosítási idő legalább felével rendelkezik – lásd: alább, kiegészítés),
  • aki keresőtevékenységet nem végez és
  • aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.


A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a megváltozott munkaképességű személyt, aki a szükséges biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkezik.

A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmet elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.

Kiegészítő tájékoztató: A kivételes rokkantsági ellátásra tehát akkor lehet egyáltalán jogosult valaki, ha a jogszabályban meghatározott biztosítási időtartamok felével rendelkezik, azaz a kérelme benyújtását megelőző

  • 5 éven belül legalább 548 napig, vagy
  • 10 éven belül legalább 1278 napig, vagy
  • 15 éven belül legalább 1825 napig biztosított volt.

Az igényléshez szükséges adatlap, és a kitöltését segítő tájékoztató letölthető a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

(TMKH Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály)