A jogi segítségnyújtási feladatokat 2017. január 1-től első fokon a járási hivatalok látják el, közigazgatási hatósági eljárás keretében. A járási hivatal döntései ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntést sérelmező ügyfél jogsértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával.

Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból rászorultnak tekintendők körében – jelenleg a következők:

a) peren kívüli segítségnyújtásként: jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben utólag);

b) polgári eljárásokban: elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése;

c) büntetőeljárásban biztosított támogatás: büntetőeljárásban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása, a pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek (a továbbiakban együtt: pártfogó ügyvédi díj) állam általi előlegezése és − jogszabályban meghatározott esetben − viselése a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt esetében, továbbá a kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi előlegezése és viselése a terhelt esetében.

A jogi segítségnyújtási rendszer egyik fő jellemzője, hogy az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük ellátására.

A jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem benyújtására a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál van lehetőség.

További felvilágosítás a Járási Hivatalok Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályain kérhető.

Bonyhádi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Dombóvári Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Paksi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Tamási Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Tolnai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály

A szükséges nyomtatvány letölthető a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt.

(TMKH Szekszárdi Járási Hivatala)