A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a földtulajdonos, földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának mezőgazdászai idén is kiemelt figyelmet fordítanak annak ellenőrzésére, hogy a földhasználók ezen kötelezettségüknek eleget tesznek-e. Az ellenőrzések az Agrárminisztérium által elrendelt határszemle ellenőrzésekkel párhuzamosan zajlanak a következő kijelölt településeken: Tevel, Kisdorog, Csikóstőttős, Kocsola, Nak, Bikács, Györköny, Sárszentlőrinc, Szekszárd, Diósberény, Dúzs, Kalaznó, Ozora, Szárazd.

Természetesen a fenti településeken túlmenően is történhet ellenőrzés mind hivatalból, mind állampolgári bejelentés alapján. Állampolgári bejelentés megtételére - melyhez fényképfelvétel is csatolható - legegyszerűbben az online Parlagfű Bejelentő Rendszeren (PBR) keresztül van lehetőség. A Földhivatali Főosztály munkatársai a külterületen lévő földeket érintő bejelentéseket haladéktalanul kivizsgálják.

Amennyiben a Főosztály munkatársai parlagfűvel fertőzött területet (foltot) észlelnek, felveszik arról a jegyzőkönyvet, majd elektronikus úton feltöltik a Parlagfű Információs Rendszerbe (PIR). A fertőzött területek ismeretében a Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó. 

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.

A közérdekű védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

Amennyiben a földhasználó/földtulajdonos a védekezési kötelezettségét elmulasztja, a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, melynek mértéke a fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft-ig terjed.

(Tolna Megyei Kormányhivatal)