A parlagfűszezon közeledtével a Tolna Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet a gyomnövény elleni védekezés fontosságára.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó, a földtulajdonos feladata a védekezés, melynek értelmében köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a Járási Hivatalok Földhivatali Osztályainak mezőgazdászai végzik. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának Növény- és Talajvédelmi Osztályai (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a gyom elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot (a fertőzött terület méretétől függően 15 ezertől 5 millió forintig) szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja.

(Tolna Megyei Kormányhivatal)