A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2017. április 19. napján az érettségi vizsgaelnökök számára tartott felkészítőt a Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében.

A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira megbízást az kaphat, aki a Hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) szerepel.

Az EMMI rendelet 6. § (5) bekezdése szerint a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő második és további felvétel esetében a (4) bekezdés szerinti továbbképzést kiváltja a Hivatallal szakmai együttműködésben a megyei (fővárosi) kormányhivatal által szervezett, a felvételt megelőző öt évben legalább három továbbképzésen való részvétel. A továbbképzés évenként, vizsgakötelezettség nélküli, ingyenes formában valósul meg.

A szakmai felkészítőt dr. Tóth Emese, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálynak főosztályvezetője nyitotta meg, majd Pongrácz László az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának főosztályvezetője az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) kormányrendelet hatályos változásairól, valamint a vizsgaelnöki tevékenység folytatása során alkalmazott jogszabályokról, szakmai szabályokról, az érettségi vizsga iratanyagáról és gyakorlati tapasztalatokról tájékoztatta a jelenlévő mintegy 90 főt.

Megyénkben a 2016/2017-es tanév május-júniusi érettségi vizsgái 28 középiskolában 72 vizsgabizottság működtetése mellett zajlanak majd.

A 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2017. május 5. napja, míg az utolsó írásbeli vizsganap 2017. május 26. napja.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2017. június 8. és 2017. június 15. napja között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2017. június 19. és 2017. június 30. napja között kerülnek lebonyolításra.

(TMKH Hatósági Főosztály)