Tolna Megyei Kormányhivatal

dr. Horváth Kálmán

kormánymegbízott

Vezető hírek

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. április 26. 8:30

"Józan Húsvét és Tavaszi átállás"

Idén is, a már több éves hagyománynak megfelelően, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által elrendelt "Józan Húsvét és Tavaszi átállás" átfogó célellenőrzésre a 15. héten került sor, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály munkatársai a meghatározott tematikának megfelelően végrehajtottak.
Az akció kiemelt feladata a prevenció, vagyis a megelőző tájékoztatás olyan nem mindennapi információkkal - főleg közlekedéspszichológiai tényezőkre vonatkozóan -, amelyekkel nem gyakran találkozhatnak az állampolgárok.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. április 25. 16:03

Közeleg az ivóvíz biztonsági tervek benyújtásának határideje

A fogyasztók számára évi átlagban 10 m3/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató, vagy 50 főt
meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek üzemeltetői részére az ivóvíz biztonsági tervek elkészítésével, véleményezésével és jóváhagyásával kapcsolatos tudnivalókat, tanácsokat az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatója alapján tesszük közzé. Felhívjuk a vízellátó rendszerek üzemeltetőinek figyelmét, hogy egyéb, a vízbiztonsági tervezéssel kapcsolatos kérdéseikkel a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályának, vagy a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársait keressék meg.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. április 25. 11:51

Emelt szintű fizika érettségi vizsga

Jogszabály biztosítja, hogy a szóbeli fizikai érettségi vizsgát tevőknek lehetőségük legyen előre megismerni, hogy a számukra kijelölt vizsgahelyszínen az egyes mérési feladatok elvégzéséhez milyen konkrét eszközöket használhatnak.

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet része valamennyi érettségi vizsgatárgy vizsgaleírása, amely tartalmazza a vizsgáik lebonyolításának vizsgatárgyankénti speciális részletszabályait.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 13:12

Pályázati felhívás a „Kezdő lépés a fejlődés útján II.” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására

A Tolna Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióik megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatására.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. április 21. 12:49

Járási Helyi Védelmi Bizottsági ülések Tolna megyében

2017. április 18-20. között tartották meg Tolna megye járásaiban a helyi védelmi bizottsági üléseket. A bizottságok éves első soros ülésükön tájékoztatást adtak a legutóbbi ülés óta elvégzett feladataikról, valamint elfogadták a 2017. évi Feladat- és Pénzügyi Tervüket.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. április 21. 8:21

Aktuális pollenhelyzet Szekszárdon és környékén 2017.15. hetében

Szekszárdon 2017-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2017. január 31-én helyezte üzembe a pollencsapdát – kb. két héttel később, mint az előző években Ennek oka nyilvánvalóan az volt, hogy az elhúzódó januári fagyos időben nem volt várható a fák virágzásának megkezdődése. A csapda azóta folyamatosan működik.