Tolna Megyei Kormányhivatal

dr. Horváth Kálmán

kormánymegbízott

Vezető hírek

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 24. 10:43

Pénz7

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala fogyasztóvédelmi tájékoztató előadást tartott az Ady Endre Szakképző Iskolában. 2017. március 6-án, hétfőn indult az általános iskolásoknak és középiskolásoknak szervezett Pénz7 rendezvénysorozat. A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a Pénz7 eseményeibe, míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését.
Az idei évben a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma is bekapcsolódott a rendezvénysorozatba. A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 24. 9:41

Településképi Arculati Kézikönyv

Az építésügy és a településügy reformja 2014 év végén egy alapos áttekintéssel kezdődött. Másfél év előkészítő munka után a Miniszterelnökség arra a következtetésre jutott, hogy a településügy bonyolult, és a lakosság számára érthetetlen. A településügyben végrehajtásra kerülő bürokráciacsökkentő reformok egyik legfontosabb célja és mozgatója, hogy a helyi közösségek ezen keresztül képesek legyenek önmagukat irányítani, és a saját kezükbe venni a sorsukat.
A településkép védelméről szóló törvény, ami ezen reformok első mérföldköve, egy rövid, közérthető jogszabály. Ezt a szemléletet kívánja a Kormány a települési szinten is megvalósítani. A törvény célja és szándéka, hogy a települési közösségek maguk döntsék el, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti kultúrájukat, és hogyan fejlesszék azt.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 22. 12:15

Újabb illetékek és közigazgatási díjak szűnnek meg

Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről tartott sajtótájékoztatót dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott 2017. március 22-én.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 13:12

Pályázati felhívás a „Kezdő lépés a fejlődés útján II.” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására

A Tolna Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióik megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatására.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 20. 11:13

"Szent László király - hittel és erős kézzel a Magyar Királyság élén"

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 2017-re Szent László-évet hirdetett, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.
A Tolna Megyei Kormányhivatal 2017. április 5-én 17 órakor a Vármegyeháza dísztermében, dr. Udvardy György megyéspüspök úr előadásával tiszteleg az uralkodó emléke előtt.

Tolna Megyei Kormányhivatal, 2017. március 6. 9:13

Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzetekről és a beiratkozásról Tolna megyében

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.